,

Ďakujeme, že fajčíte

Premiéra:
14.12. 2006
Dobrý ročník

Premiéra:
07.12. 2006
Eragon

Premiéra:
14.12. 2006
Happy Feet

Premiéra:
07.12. 2006
Iluzionista

Premiéra:
14.12. 2006
Prázdniny

Premiéra:
21.12. 2006
Príbeh Narodenia

Premiéra:
14.12. 2006
 
SLOVO NA ÚVOD  
Medzinárodný filmový festival Bratislava dáva čoraz väčší priestor slovenskej kinematografii. Spolu s filmárskymi aktivitami na jeho pôde pomáha spoludotvárať domáce filmové prostredie.

(Simona Nôtová)

KALENDÁRIUM  
12. Projekt 100, Seminár Arista Special, Slnko v sieti, Panel filmových projektov, 110. rokov filmového podnikania, VIDMO – Medzinárodná prehliadka horských a adrenalínových filmov...

(Dáša Čiripová)

KALENDÁRIUM – 8. MFF BRATISLAVA 2006  
Tohtoročný Medzinárodný filmový festival Bratislava ponúkne počas deviatich dní viac ako dvesto filmov v desiatich sekciách. Súťažné filmy predstavujú silnú konkurenciu.

(Simona Nôtová)

Z FILMOVÉHO DIANIA – GRANTY A UZÁVIERKY  
MEDIA Desk Slovensko informuje, Plán uzávierok na budúcoročné workshopy Sources, Uzávierky na grantový program AudioVízia 2007...
OHLASY – 10. ČESKO-SLOVENSKÁ FILMOLOGICKÁ KONFERENCIA  
V októbri sa konala už desiata filmologická konferencia, ktorej témou bolo Filmové diváctvo. Jej jubilejný ročník núti k zamysleniu sa aj nad potenciálom v oblasti filmovo-vedeckého výskumu.

(Peter Michalovič)

TÉMA – CENY PRE SLOVENSKÝCH FILMÁROV  
Napriek stále neuspokojivému počtu filmov vznikajúcich v slovenskom audiovizuálnom prostredí sa domácim dielam a tvorcom udeľuje relatívne veľký počet cien. Je adekvátny?

(Eva Michalková)

RECENZIA – ZIMA KÚZELNÍKOV  
Smutno-smiešnou a trpkou komédiou Zima kúzelníkov udrel Dušan Trančík na prekvapivo novú strunu. Nachádza sa síce v súčasnosti, ale v novom žánri a s odlišným uhľom pohľadu.

(Pavel Branko)

JUBILEÁ  
Každý mesiac si aj v slovenskej kinematografii pripomíname výročia osobností z oblasti filmu. Kto jubiluuje v decembri 2006?
SLOVENSKÝ FILM 80. ROKOV NA DVD  
V DVD edícii SFÚ a vydavateľstva Petit Press v decembri vyjdú posledné dva slovenské filmy: Pomocník a Sladké starosti

(Ondrej Starinský)

ČO SA STALO ZA 30 DNÍ  
Napriek zdanlivému stavu stagnácie v slovenskej kinematografii sa každý mesiac čosi udeje. Čo nám neuniklo v priebehu októbra a novembra 2006?
PRÍLOHA – SPRÁVA O REALIZÁCII GRANTOVÉHO PROGRAMU AUDIOVÍZIA 2006  
Zoznam podporených a nepodporených projektov zo štátnych zdrojov v oblasti kinematografie a audiovízie v roku 2006 vo všetkých podprogramoch grantového programu AudioVízia 2006.

(Dáša Čiripová)

PLUS/MÍNUS 
Martin Ciel, Juraj Galvánek, Laura Paššová-Siváková: Čo pozitívne a čo negatívne sa udialo v kinematografii v poslednom období?
KALENDÁRIUM – SLOVENSKÝ FILM 2006 
Prehliadka Slovenský film 2006 predstaví filmy nominované na národnú filmovú cenu Slnko v sieti. Sú medzi nimi štyri hrané, tri dokumentárne a tri animované snímky. Ktoré sú to?

(Simona Nôtová)

Z FILMOVÉHO DIANIA 
Vyšla monografia o Wimovi Wendersovi, Prezentácia Slovenska v Európe, My zdes boduje na festivaloch, Iné svety ocenené v Lipsku, Víťazné ťaženie filmu Pururambo
ROZHOVOR – MAREK MAĎARIČ 
Súčasný minister kultúry Marek Maďarič je vyštudovaný scenárista a dramaturg. Jeho vízia v oblasti slovenskej kinematografie vyzerá veľmi optimisticky. Ako ju chce naplniť?

(Simona Nôtová)

OHLASY – 10. MFDF JIHLAVA 2006 
Októbrový jubilejný jihlavský festival dokumentárnych filmov mal v podtitule mnohoznačný názov „Nikdy nebylo líp“. Stavil na istotu organizácie a kvalitatívnu vyhranenosť programu.

(Martin Kaňuch)

RECENZIA – PUBLIKÁCIA FILMOVÉ PROFILY 
Faktografická publikácia o režiséroch slovenských filmov Filmové profily zahŕňa viac-menej kompletný korpus informácií a odkazov. Je metodicky vyhranená, bez hodnotiacich intarzií.

(Pavel Branko)

SLOVENSKÝ FILM V SLOVENSKÝCH TELEVÍZIÁCH – MUŽ, KTORÝ LUŽE 
Prvý slovenský film Alaina Robbe-Grilleta Muž, ktorý luže odkrýva našu (ne)poučenú slabosť pre hľadanie zmyslu. Až dnes sa vyjavuje divácky tvorivý potenciál jeho hlavnej postavy.

(Martin Kaňuch)

FILMOVÉ PUBLIKÁCIE 
Tipy na to najzaujímavejšie, čo v poslednom období vyšlo knižne: Cinema of France, Hollywood Spectatorship, Cnema Studies – The Key Concepts, The Hollywood Studio System

(Petra Hanáková)

DR. DIVNOLÁSKA – STRATENÝ FILM? 
Najrôznejšie otázky čitateľov v súvislosti so slovenskou kinematografiou. A ešte rôznejšie odpovede od Dr. Divnolásku.

(Miro Ulman)

PROGRAM KÍN 
Program kín na mesiac december 2006