Júl 2013
Film.sk No.07/08/2013

1. 7. 1938 Juraj Hajdu – kameraman
5. 7. 1923 Vladimír Petruška – herec, divadelný režisér (zomrel 4. 5. 1986)
6. 7. 1928 Viliam Polónyi – herec (zomrel 12. 11. 2012)
8. 7. 1928 Jozef Grussmann – kameraman (zomrel 8. 9. 1991)
9. 7. 1953 Jozef Heriban – režisér, scenárista, spisovateľ
10. 7. 1948 Svetozár Mydlo – výtvarník
14. 7. 1933 Tibor Vichta – scenárista (zomrel 23. 1. 1991)
14. 7. 1943 Milan Markovič – herec, moderátor
15. 7. 1908 Karol Skřipský – režisér, dokumentarista (zomrel 10. 3. 1993)
16. 7. 1943 Martin Huba – herec
17. 7. 1933 Ján Tomaškovič – vedúci výroby (zomrel 29. 11. 2010)
19. 7. 1943 Ľubomír Gregor – herec

August 2013

1. 8. 1943 Jozef Šimončič – kameraman
5. 8. 1928 Eva Kristínová – herečka
5. 8. 1953 Jana Kákošová – dramaturgička, scenáristka
5. 8. 1963 Vladimír Hajdu – herec
9. 8. 1953 Július Jarábek – režisér
13. 8. 1913 Ladislav Holoubek – hudobný skladateľ (zomrel 4. 9. 1994)
16. 8. 1928 Ján Gubala – herec (zomrel 4. 2. 2011)
16. 8. 1943 Dušan Plvan – vedúci výroby
17. 8. 1923 Monika Gajdošová – dramaturgička, scenáristka (zomrela 24. 8. 1998)
19. 8. 1948 Vladimír Bartoň – herec
20. 8. 1938 Ivo Heller – herec, spevák
21. 8. 1923 Hana Slivková – herečka (zomrela 3. 1. 1984)
22. 8. 1913 Otakar Patočka – režisér (zomrel 9. 12. 1986)
22. 8. 1943 Ida Rapaičová – herečka
26. 8. 1948 Magda Vášáryová – herečka, politička
27. 8. 1923 Emil Jozef Horváth st.– herec (zomrel 1. 1. 2001)
29. 8. 1908 Mária Markovičová – herečka (zomrela 10. 11. 1984)
31. 8. 1928 Jozef Plencner – kameraman (zomrel 24. 2. 2005)

zdroj: Kalendár filmových výročí 2013
Interná publikácia Slovenského filmového ústavu (SFÚ)