Júl / August 2013
Film.sk No.07/08/2013

MEDIA Desk Slovensko informuje...

Piateho a šiesteho septembra sa už po štvrtý raz uskutoční v Piešťanoch medzinárodný seminár a workshop Koprodukovanie dokumentárnych filmov v Európe. Prvý deň je venovaný otvorenej časti, pozostávajúcej z prednášok a prípadovej štúdie, na druhý deň budú môcť producenti alebo tímy konzultovať svoje projekty so špičkovými európskymi expertmi, so zástupcami European Documentary Network (s viac než tisíc členmi je to najväčšia európska organizácia dokumentaristov, zastupovať ju už tradične bude Ove Rishoj Jensen), niektorej z veľkých európskych televíznych staníc (tento rok to bude zástupca nemeckej verejnoprávnej ZDF) a s nezávislým producentom. Cieľom je priniesť rôzne pohľady na zásady realizácie koprodukcií a seminár sa bude detailne venovať aktuálnym témam – napríklad Ako napísať scenár dokumentárneho filmu pre medzinárodný trh alebo Ako prežiť ako začínajúci producent dokumentárnych filmov.

Seminár a workshop je určený začínajúcim producentom a autorom dokumentárnych filmov a študentom vysokých filmových škôl. Slovenskí účastníci neplatia vstupný poplatok a zástupcom produkčných spoločností s projektom uhradia organizátori ubytovanie na jednu noc. Hlavnými organizátormi sú MFF Cinematik Piešťany, European Documentary Network a MEDIA Desk Slovensko. Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond. Uzávierky sú 19. júla 2013 (projekty) a 19. augusta 2013 (záujemcovia bez projektu). Viac informácií a prihlasovací formulár nájdete na www.mediadeskslovakia.eu.

vs

Slovenský filmový ústav sa prezentoval v Zlíne

Medzinárodný festival filmov pre deti a mládež Zlín sa v rámci svojho 53. ročníka (27. mája – 1. júna) zameral na slovenské filmy, v ktorých majú hlavné úlohy českí herci. Prehliadka nazvaná Na spoločnej ceste, ktorá sa konala pri príležitosti 50. výročia vzniku Slovenského filmového ústavu (SFÚ), ponúkla filmy Drak sa vracia s Radovanom Lukavským, Panna zázračnica s Ladislavom Mrkvičkom, Južná pošta s Jiřím Bartoškom, Ja milujem, ty miluješ s Ivou Janžurovou, Sedím na konári a je mi dobre s Markétou Hrubešovou, Ondřejom Pavelkom a Bolkom Polívkom a mnohé iné. Vybrané tituly prišli osobne uviesť aj ich tvorcovia – napríklad Eduard Grečner, Stanislav Párnický, kameraman Laco Kraus či herec Andy Hryc. V medzinárodnej súťaži animovaných filmov pre deti sa o cenu uchádzala aj snímka Mimi a Líza – Tety z pexesa Kataríny Kerekesovej. Do medzinárodnej súťaže filmov pre deti bol zaradený Kovář z podlesí Pavla Göbla. Počas festivalu sa konala aj tlačová beseda pri príležitosti 50. výročia SFÚ na tému Digitálna éra v SFÚ.

jar