Júl / August 2013
Film.sk No.07/08/2013

O európskeho Oscara zabojujú Môj pes Killer a Kauza Cervanová

Slovenská filmová a televízna akadémia navrhla na cenu Európskej filmovej akadémie medzinárodne oceňovaný hraný film Môj pes Killer režisérky Miry Fornay a dokument Roberta Kirchhoffa Kauza Cervanová. Slovenskí akademici vyberali zo šiestich hraných filmov: Až do mesta Aš (r. I. Gró-fová), Miluj ma alebo odíď (r. M. Čengel Solčanská), Ďakujem, dobre (r. M. Prikler), Attonitas (r. J. Mottl), Môj pes Killer (r. M. Fornay), Intrigy (J. Kilián) a zo siedmich dokumentov: Cigáni idú do volieb (r. J. Vojtek), Od Fica do Fica a Krehká identita (r. Z. Piussi), Nový život (r. A. Oľha), Exponáty alebo príbehy z kaštieľa (r. P. Korec), ABSOLVENTI/Sloboda nie je zadarmo (r. T. Krupa) a Kauza Cervanová (r. R. Kirchhoff). Slávnostné odovzdávanie Európskych filmových cien sa tento rok uskutoční 7. decembra v Berlíne.

jar

Zuzanu Piussi ocenili v Česku

Dokumentaristka Zuzana Piussi získala v Prahe za film Krehká identita aj za celú svoju tvorbu, ktorá svojím významom presahuje slovenské špecifiká a rozkrýva podstatu spoločensko-politických i kultúrnych zvráteností dneška, Cenu Andreja Stankoviča. Ako uviedla Česká tlačová kancelária, Piussi sa stala jedenástou laureátkou výročného ocenenia, ktoré nesie meno básnika a kritika a udeľuje sa mimoriadnemu, ale „konformnou a zvulgarizovanou filmovou kritikou“ prehliadanému tvorivému počinu v oblasti kinematografie. Podľa slov člena poroty – kritika a pedagóga FAMU Vladimíra Hendricha, Krehká identita skúma dojemne až desivo ľudský charakter slovenského nacionalizmu.

jar

SFÚ má novú webovú stránku

V júni Slovenský filmový ústav (SFÚ) spustil novú verziu svojej internetovej stránky. Návštevníci na nej nájdu všetky základné informácie o inštitúcii – o jej histórii a súčasnosti, o zbierkach a fondoch, ktoré spravuje, o službách, ktoré poskytuje verejnosti, o projektoch, ktorých realizáciou sa práve zaoberá. Dozvedia sa takisto to podstatné o rôznych aktivitách SFÚ – o organizovaných a spoluorganizovaných podujatiach či vydávaných knižných a DVD tituloch. Návštevníka zároveň navedie aj na ďalšie stránky SFÚ – na stránky Kina Lumière, mesačníka Film.sk a predajne Klapka.sk, ale aj Audiovizuálneho informačného centra, kancelárie MEDIA Desk Slovensko, Kultúrneho kontaktného bodu a 1. Slovenskej filmovej databázy. „Na začiatku bolo potrebné vypracovať koncepciu, definovať východiská, na základe ktorých budúca podoba stránok vznikne,“ hovorí vedúci edičného oddelenia Marián Brázda. „Existovalo však viacero rôznych, v určitých ohľadoch celkom protichodných pohľadov na problematiku. Najdôležitejšie teda bolo nájsť riešenie, ktoré by bolo všeobecne akceptovateľné. Samotná rekonštrukcia potom trvala len niekoľko mesiacov. Hneď po jej skončení sme začali pracovať na rekonštrukcii stránky mesačníka Film.sk a na jeseň bude do prevádzky uvedená aj nová podoba internetovej predajne Klapka.sk.“

jar

Fokus na slovenské filmy v Transilvánii

MFF Transilvania v rumunskom meste Kluž Napoca patrí jednoznačne medzi etablované festivalové podujatia v strednej a východnej Európe, s tradične vysokým počtom domácich divákov i zahraničných hostí a filmových profesionálov. Tento rok mala v programe jeho 12.ročníka (31. mája – 9. júna) prvýkrát významné miesto aj sekcia FOKUS: SLOVENSKO. Festival pod umeleckým vedením Mihaia Chirilova predstavil v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom kolekciu ôsmich filmov z novšej aj archívnej tvorby. Iveta Grófová osobne uviedla svoj debut Až do mesta Aš, zaradený do súťažnej sekcie festivalu, zároveň boli uvedené úspešné nové slovenské tituly Môj pes Killer Miry Fornay, ktorý predstavil producent filmu Juraj Buzalka, Ďakujem, dobre za účasti režiséra Mátyása Priklera, dokument Nový život Adama Oľhu osobne uviedli sestry režiséra a protagonistky filmu Terézia a Mária Oľhové. Zvyšnými dvomi titulmi z aktuálnej tvorby boli Zvonky šťastia v réžii Marka Šulíka a Jany Bučka a hudobno-tanečný film Marka Ťapáka Tanec medzi črepinami. Do prehliadky boli pri príležitosti 50. výročia SFÚ zaradené aj archívne diela Vtáčkovia, siroty a blázni (1969) Juraja Jakubiska a Slnko v sieti (1962) Štefana Uhra, ktorým sekciu symbolicky v mene slovenského veľvyslanca v Rumunsku otvoril Adam Merka, poslanec Dolnej snemovne rumunského Parlamentu, zástupca Slovákov žijúcich v Rumunsku, a za SFÚ Alexandra Strelková, iniciátorka a koordinátorka sekcie. K festivalu patria aj odborné sprievodné podujatia. Alexandra Strelková sa okrem iného zúčastnila na medzinárodnom paneli venovanom regionálnej spolupráci v oblasti distribúcie a možnostiam prieniku filmov z regiónu strednej a východnej Európy na širší medzinárodný trh. FOKUS bol realizovaný s podporou a v spolupráci s MK SR a Zastupiteľským úradom SR v Bukurešti, pričom SFÚ bude s festivalom určite spolupracovať aj naďalej. Viac o festivale nájdete na www.tiff.ro a www.aic.sk.

Alexandra Strelková
(riaditeľka Národného kinematografického centra)

Vyšlo špeciálne číslo Film.sk

Slovenský filmový ústav vydal pri príležitosti 50. výročia svojho vzniku špeciálne anglické číslo mesačníka Film.sk, ktoré je určené predovšetkým zahraničným čitateľom a zástupcovia SFÚ ho predstavili už na májovom festivale v Cannes. Jedna časť anglického Film.sk hodnotí slovenské distribučné výsledky a tunajšiu filmovú tvorbu za rok 2012, no ponúka aj pohľad na pozoruhodné domáce snímky tohto roka. V druhej časti časopis predstavuje Slovenský filmový ústav cez rozhovory s generálnym riaditeľom Petrom Dubeckým a s riaditeľkou Národného kinematografického centra Alexandrou Strelkovou, a takisto informuje o publikáciách a DVD nosičoch SFÚ, ako aj o filmových projektoch, ktoré vznikli s podporou filmového ústavu.

dan

ASFK opäť prinesie do kín lákavé tituly

Tohtoročný letný programovací seminár zástupcov filmových klubov registrovaných v Asociácii slovenských filmových klubov (ASFK) sa konal 7. až 9. júna 2013 v Krpáčove. Okrem toho, že opäť na pár dní spojil dramaturgov filmových klubov z celého Slovenska, ponúkol niekoľko zaujímavých pripravovaných distribučných titulov a niekoľko prednášok na tému digitalizácie a lokálneho marketingu, niesol sa aj v oslavnom duchu. ASFK bola založená v roku 1993 a kvalitnú filmovú tvorbu prináša na Slovensko už dvadsať rokov. To, že v silnej konkurencii vydržala tak dlho, svedčí o jej prínose a významnej pozícii medzi distribútormi. Z filmového programu najviac lákali slovenské snímky. Animovaný Sneh Ivany Šebestovej premietali za jej osobnej účasti a takisto Zázrak Juraja Lehotského predstavil režisér osobne spolu so scenáristom Markom Leščákom. Sneh aj Zázrak majú veľký potenciál a sú jasným dôkazom toho, že sa slovenská kinematografia prebudila a patrí jej miesto v európskom filmovom priestore. Filmové premietania boli doplnené dvomi prednáškami. Riaditeľ Audiovizuálneho fondu Martin Šmatlák informoval o podpore digitalizácie kín a v diskusii riešili kinári nielen problémy technického zabezpečenia kina a spolufinancovanie, ale aj problémy financovania distribučných titulov a slabú podporu nekomerčných a umelecky hodnotných filmov. Inšpiratívnu prednášku o tom, ako účinne a cielene propagovať svoje kino a jeho podujatia, mal Petr Vítek z pražského kina Aero, ktorý je zároveň predsedom Rady štátneho fondu kinematografie v ČR. Program letného seminára potvrdil, že ani v nasledujúcom polroku sa priaznivci dobrého filmu nemusia báť zájsť do svojho obľúbeného filmového klubu.

Nina Šilanová
(publicistka a dramaturgička filmového klubu Pocity)

SFÚ sa pripomenul na Envirofilme

Tretieho júna, v prvý deň 19. MFF o životnom prostredí Envirofilm v Banskej Bystrici, sa konalo podujatie pripomínajúce 50. výročie vzniku SFÚ, ktorý už vyše desať rokov pripravuje mimosúťažné projekcie festivalu. Generálny riaditeľ SFÚ Peter Dubecký a predseda Slovenského filmového zväzu Štefan Vraštiak zoznámili prítomných s minulosťou, súčasnosťou, ale i s budúcnosťou jubilujúcej inštitúcie. Diváci videli aj niektoré koprodukčné filmy SFÚ. Témou besedy bola digitalizácia archívnych zbierok SFÚ, výchova filmových divákov jubilujúcej dvadsaťročnej Asociácie slovenských filmových klubov, filmové múzeum, súčasný stav slovenskej audiovízie a ďalšie. Do súťaže tohtoročného Envirofilmu bolo prihlásených 189 filmov z 29 krajín, výberová komisia odporučila 55 titulov z 15 krajín. Porota udelila 22 cien, po prvý raz aj Cenu riaditeľa SFÚ, ktorú získala francúzska snímka Oblak nad strechou sveta. Porota ocenila aj 5 slovenských filmov: Príbehy tatranských štítov – Posadnutí horami, Strážcovia noci, Trojuholník smrti – V prospech seba, V blízkosti človeka a Mercúň. Prehliadka víťazných filmov bude 4. septembra od 15.30 hod. v bratislavskom kine Lumière.

švr

Filmový kabinet uspel a čaká ho 2. semester

Vzdelávací cyklus prednášok a projekcií Filmový kabinet, ktorý organizuje Slovenský filmový ústav v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov, ukončil 30. mája svoj prvý semester a 13. júna ponúkol ešte špeciálny program venovaný Dušanovi Hanákovi. V prvom semestri mal Filmový kabinet 78 stálych študentov, pričom frekventanti na záver absolvovali test a získali diplom SFÚ. Dramaturgovia a lektori podujatia zhodnotili jeho doterajší priebeh pozitívne. Podľa estetika filmu Juraja Oniščenka záujem divákov výrazne prevýšil očakávania. Okrem Oniščenka a filmového teoretika Michala Michaloviča viedlo prednášky počas prvého semestra aj niekoľko hostí, medzi ktorými bol filmový historik Václav Macek, šéfredaktor filmologického časopisu Kino-Ikon Martin Kaňuch či filmová teoretička Mária Ferenčuhová. Filmový kabinet bude od 12. septembra 2013 do 30. januára 2014 pokračovať druhým semestrom, ktorý priamo nadviaže na ten úvodný.

ts