Apríl 2013
Film.sk No.04/2013

Udeľovanie Igricov a Cien filmových novinárov

Do súťaže 24. ročníka cien Igric zaslali tvorcovia 77 filmov a diel z oblasti audiovizuálnej tvorby za rok 2012. Bolo medzi nimi 7 hraných snímok pre kiná, 5 te-levíznych dramatických diel, 25 dokumentov, 26 študentských, 10 animovaných filmov a 4 tituly v kategóriách DVD a audiovizuál- na teória a kritika. Slávnostné udeľovanie ocenení sa uskutoční 10. apríla o 15. hodine v bratislavskom Kine Lumière. Literárny fond rozdelí víťazom viac ako 18 000 eur. Filmy hodnotila porota vede-ná dramaturgom, režisérom a publicistom Rudolfom Urcom. Ďalšími členmi poroty boli Peter Michalovič, František Kovár, Vido Horňák, Fedor Bartko, Eduard Grečner a Štefan Vraštiak. Igrice sú najstaršou slovenskou filmovou cenou, udeľovanou od roku 1967. Na tohtoročnom podujatí prisľúbili účasť najvýznamnejší tvorcovia z prostredia slovenskej audiovízie a šesť ocenených her- cov. Na úvod budú vyhlásené vý- sledky ankety filmových noviná- rov, ktorí takisto hodnotili audio-vizuálnu tvorbu za uplynulý rok. O deň neskôr, teda 11. apríla, sa o 13. hodine začne v Kine Lumière prehliadka vybraných ocenených filmov, ktorú pripravili Slovenský filmový zväz, Únia slovenských televíznych tvorcov a Literárny fond. Obe podujatia finančne podporil Audiovizuálny fond.

švr

Doplňujúce prijímačky na audiovizuálne štúdiá

Katedra audiovizuálnych štúdií Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave vyhlásila doplňujúce prijímacie pohovory na študijný program umelecká kritika a audiovizuálne štúdiá. Týka sa to denného bakalárskeho štúdia, ktoré sa začne v akademickom roku 2013/2014. Prijímacie skúšky sa budú skladať z písomnej a ústnej časti a uskutočnia sa 5. a 6. júna. Prihlášku na štúdium treba podať do 8. mája a do 22. mája musí uchádzač poslať ďalšie požadované dokumenty (viac na www.vsmu.sk). Konzultácie ku skúškam sa budú konať 26. apríla o 10. hod. na FTF VŠMU. Predmetom štúdia sú dejiny, teória a reflexia filmového a televízneho umenia. „Zjednodušene povedané, zmyslom audiovizuálnych štúdií je porozumenie filmu. Znamená to nielen osvojenie si určitej sumy poznatkov z dejín a teórie kinematografie či iných umeleckých médií, ale najmä rozvíjanie a kultivovanie schopnosti uvažovať o filme ako o špecifickej umeleckej forme, o spoločensko-kultúrnom fenoméne aj ako o technológii a priemysle,“ vysvetľuje vedúca Katedry audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU Katarína Mišíková. „Štúdium poskytuje vzdelanie v oblasti teórie i praxe, jeho súčasťou sú preto aj predmety, v rámci ktorých poslucháči pracujú na scenároch a vlastných filmových cvičeniach,“ dodáva Katarína Mišíková. „Poslucháčov pripravujeme prioritne na profesie filmových kritikov, historikov a teoretikov. Uplatnia sa teda ako špecializovaní redaktori periodík alebo ako akademickí pracovníci. Čoraz aktuálnejším sa však stáva uplatnenie vo festivalovej, v televíznej a distribučnej brandži na pozíciách programových pracovníkov a dramaturgov.“ Katedra sa zároveň do budúcnosti plánuje zamerať na prípravu učiteľov, ktorí by šírili audiovizuálnu gramotnosť na nižších stupňoch vzdelávania.

dan

Prehliadka filmov krajín V4 v Ríme

Keď návštevník Ríma zavíta do blízkosti Vila Borghese, určite jeho zraku neunikne Dom filmu, pretože jeho priečelie zdobí obrovská fotografia Marcella Mastroianniho. A práve v tomto prestížnom kine sa v dňoch 2. až 5. marca uskutočnila Filmová prehliadka krajín Vyšehradskej štvorky. Každá krajina mala právo vybrať tri filmy a Slovensko reprezentovali tituly Dom Zuzany Liovej, Až do mesta Aš Ivety Grófovej a Tigre v meste Juraja Krasnohorského. Výber filmov mal na starosti Slovenský filmový ústav, rímsky organizátor trval len na tom, aby boli súčasné. Projekciám predchádzala tlačová konferencia, ktorá sa konala v Poľskom inštitúte. V jej úvode vystúpil ako hostiteľ za V4 poľský veľvyslanec v Taliansku Wojciech Ponikiewski, pretože práve Poľsko je do júna 2013 predsedajúcou krajinou V4. Talianskym žurnalistom predstavil stručné dejiny kinematografie V4 miestny odborník a po ňom sa slova ujala moja maličkosť, ktorá predstavila všetkých 12 filmov. Na záver povedal Juraj Krasnohorský pár slov o špecifikách tvorby v tomto regióne. Ako pozitívum treba hodnotiť veľký záujem médií aj vynikajúci katalóg. Tlačová konferencia bola úspešná, veď už na jej základe prejavili záujem o túto kolekciu filmov ďalšie inštitúcie, takže sa môžeme dočkať podobných prehliadok aj v iných talianskych mestách. To, čo sa podarilo v Ríme, nesporne aj veľkou zásluhou Veľvyslanectva SR v Taliansku, ukazuje cestu, ako prezentovať stredoeurópske kinematografie v zahraničí. To znamená, že sa musíme spájať, a ja dúfam, že toto bol len inšpiratívny začiatok.

Peter Michalovič
(filozof a estetik)

Považská Bystrica má filmový klub

V Ateliéri Milana Sládka na Základnej umeleckej škole Imra Weinera-Kráľa v Považskej Bystrici spúšťajú 15. apríla projekt „Filmy v ateliéri“. Pravidelné filmové podujatia sa v tomto novovzniknutom priestore majú stať alternatívou zaniknutého filmového klubu. Organizátori plánujú projekcie zatraktívniť aj pozývaním tvorcov. V novom klube si zároveň záujemcovia môžu kúpiť mesačník Film.sk. Viac na www.zusiwk.sk/filmy-v-atelieri.

jar

Workshop miniFÓRUM 2013

Občianske združenie Character – Film Development Association v spolupráci s Filmovou a televíznou fakultou VŠMU pripravuje workshop miniFÓRUM 2013, ktorý je zameraný na stratégie filmového marketingu a prezentácie audiovizuálneho projektu a na aktuálne trendy v produkcii a distribúcii. Podujatie sa uskutoční v dňoch 11. až 12. apríla v priestoroch FTF VŠMU na Svoradovej ulici 2 v Bratislave. Druhý ročník miniFÓRA je zároveň prípravným podujatím FÓRA 2013, ktoré sa bude konať v júni počas medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest v Trenčianskych Tepliciach.
„Predchádzajúce ročníky podujatia FÓRUM sa stretli s pozitívnym ohlasom u našich filmových tvorcov. Audiovizuálne prostredie sa však rýchlo mení a tých niekoľko júnových dní ani zďaleka neumožňuje zamerať sa na všetky jeho zložky. Aj preto sme sa rozhodli znovu usporiadať miniFÓRUM, ktoré ich v niektorých oblastiach doplní,“ hovorí Barbara Janišová Feglová, jedna z organizátoriek podujatia. Spolupráca s VŠMU podľa nej prispieva k zvýšenému záujmu študentov, medzi účastníkmi však nechýbajú ani profesionálni filmári. Workshop, ktorý sa realizuje s finančnou podporou Audiovizuálneho fondu, im má poskytnúť priestor na diskusie, prednášky a pracovné stretnutia. Témami budú tento rok najmä najnovšie smerovania filmovej produkcie a distribúcie, marketingové plány, stratégie a kampane v dobách vzostupu digitálnych médií. Podujatie je určené režisérom a producentom s projektom celovečerného filmu, na otvorených prednáškach je však vítaná aj odborná verejnosť, ostatní študenti či novinári. Prednášajúcimi lektormi budú Ivan Tomek, špecialista v oblasti filmového a vírusového marketingu, Jiří Vlach, odborník na nové trendy vývoja audiovízie, a Marta Lamperová, vedúca Katedry filmovej produkcie FAMU v Prahe a špecialistka na marketingové stratégie.

pg