Ondrkal, Kudelka, Raiman
Film.sk No.04/2013

Filmové týždenníky ako žáner spravodajského filmu sú dnes vzácnosťou. Na Slovensku sa o ne vo svojich zbierkach stará Slovenský filmový ústav (SFÚ), ktorý ich v spolupráci so spravodajskou televíziou TA3 uvádza v jej programe. V mesačníku Film.sk ich každý mesiac čitateľom približuje Rudolf Urc, ktorý pôsobil aj ako dramaturg Spravodajského filmu.

Rudolf Urc

V polovici roku 1953 zaujali tri osobnosti slovenského spravodajského filmu. Azda najvýraznejšou bol redaktor Štefan Ondrkal. Zverovali mu témy z oblasti poľnohospodárstva, do akých sa tvorcovia neveľmi hrnuli. Ešte aj na konci päťdesiatych rokov, keď som nakrátko nastúpil na post dramaturga, boli Ondrkalovou doménou lesy, pôda, družstvá, dedina. V tom čase už zo zdravotných dôvodov nechodil do terénu, ale vždy starostlivo premyslel každú snímku a inštruoval kameramana tak dôkladne, že ten odchádzal na nakrúcanie pripravený a s jasnou koncepciou. Túto profesionalitu a schopnosť predvídať – základný predpoklad dobrého publicistu – som u režiséra Ondrkala neprestával obdivovať.

Každá jeho snímka bola niečím zaujímavá. Reportáž zo žatvy vo Dvoroch nad Žitavou nakrútil tak presvedčivo (kamera: V. Ptáček), že nás priam prinútil uveriť, že jeden kombajn nahradí prácu takmer sto ľudí (Týždeň vo filme č. 28). K nevďačným témam patrilo „prijímanie do strany“ – z času na čas z komunistického ústredia prikázali nakrútiť takúto absolútne nefilmovú akciu. Ondrkal sa s kameramanom Jánom Blanárom pokúsil toto klišé aspoň trochu ozvláštniť: mladého muža prijímajú za kandidáta večer po skončení zmeny takmer v rodinnom kruhu – rovno pri jeho kombajne (č. 32). Vynachádzavosťou vyniká aj šot o likvidovaní nebezpečného kôrovca pri Čiernom Potoku (č. 33). V krátkej reportáži sa dozvieme všetko. Ondrkalove presvedčivé argumenty nám chýbajú aj dnes, keď sa ochranári a lesáci už roky nevedia dohodnúť, ako na to.

Zaujímavým vývojom prešiel Ladislav Kudelka. Z redaktora závodného časopisu vo Svite sa po krátkom filmárskom kurze v Čimeliciach zaraz stal šéfredaktorom týždenníka. Mal prirodzený talent na publicistiku. Snímka o založení Slovenskej akadémie vied (č. 28) síce nevyniká nápaditosťou, ale oceníme ju ako historický dokument. Rád nakrúcal na východe Slovenska. S kameramanom Leopoldom Bródym, ktorého pre vysoké obrazové majstrovstvo i teoretické znalosti familiárne nazývali „profesor“, priniesli z výstavby železničnej trate Rožňava – Turňa nad Bodvou (č. 31) a z budovania ružínskeho viaduktu (č. 32) vynikajúce ukážky reportérskej pohotovosti, náročnej obrazovej kompozície a faktografickej nasýtenosti.

Režisér Richard Raiman sa venoval športovým témam – tréningu vodnopólistov (č. 28), vodnému slalomu na Váhu (č. 29) či lyžiarskym pretekom v Tatrách (č. 30), no zaujímavo nasnímal (kamera: J. Blanár) aj rekreáciu pracujúcich mamičiek s ratolesťami v tatranskej zotavovni Karpatia (č. 31). Buďme objektívni: vzorným robotníčkam a ich deťom sa dostávala veľkorysá zdravotná starostlivosť...

FILMOVÉ TÝŽDENNÍKY NA TA3 – APRÍL 2013

6. 4. – 13.30 hod.
Týždeň vo filme 28/1953 a 29/1953 (repríza 7. 4. o 15.30 hod.)
13. 4. – 13.30 hod.
Týždeň vo filme 30/1953 a 31/1953 (repríza 14. 4. o 15.30 hod.)
20. 4. – 13.30 hod.
Týždeň vo filme 32/1953 a 33/1953 (repríza 21. 4. o 15.30 hod.)
27. 4. – 13.30 hod.
Týždeň vo filme 34/1953 a 35/1953 (repríza 28. 4. o 15.30 hod.)

Zmena programu vyhradená!