Film.sk predstavuje Slovenský filmový ústav
Film.sk No.04/2013

Vydavateľom mesačníka Film.sk je Slovenský filmový ústav (SFÚ), ktorý si v apríli pripomína 50. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti pripravujeme sériu článkov, v ktorých nazrieme do histórie SFÚ, načrtneme jeho plány, priblížime jeho mnohoraké činnosti a predstavíme jeho oddelenia.

SFÚ je jediná štátna organizácia pôsobiaca v oblasti audiovízie na Slovensku. Od roku 2001 je členom Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF), v roku 2006 sa stal členom ďalšej medzinárodnej organizácie European Film Promotion a zároveň pôsobí ako servisné pracovisko pre Európske audiovizuálne observatórium (EAO) a kinematografický fond Rady Európy Eurimages. Osobitnou zložkou SFÚ je kancelária MEDIA Desk Slovensko. Tento oficiálny výpočet by mohol pokračovať, ale zatiaľ iba skonštatujme, že o význame SFÚ vie každý, kto sa zaujíma o film. Predovšetkým tí, ktorí sa mu venujú profesionálne. Filmovým tvorcom poskytuje cenné archívne materiály, ale zároveň pre nich môže byť užitočným partnerom na ceste k domácemu a zahraničnému uvedeniu ich diel. Pre filmových teoretikov a historikov je okrem iného nenahraditeľným zdrojom informácií a ich práce sa zase spätne stávajú súčasťou informačnej databázy filmového ústavu, ktorý zároveň často iniciuje a zastrešuje knižné vydanie ich štúdií. Potom sú tu študenti filmových škôl a nadšenci, pre ktorých by mal byť SFÚ pravidelnou zastávkou pri mapovaní členitého prostredia kinematografie. A hoci v tom SFÚ nemusí zohrávať hlavnú úlohu, môže mať podiel aj na samotnom „výskyte“ filmových nadšencov a študentov. Je to len zopár príkladov, ktoré môžu vyznievať vágne, a aj preto sme sa rozhodli pátrať hlbšie a dôslednejšie, čo všetko vytvára organizmus s názvom Slovenský filmový ústav.

Filmový ústav v Bratislave vznikol 1. apríla 1963 a jeho prvým riaditeľom bol Ján Komiňár. V súčasnosti vedie inštitúciu, ktorá je od 1. januára 1991 samostatnou príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry SR, generálny riaditeľ Peter Dubecký. Rozhovor s ním nájdete už na nasledujúcich stranách a rubrika Myslím si (str. 3) tentoraz patrí ministrovi kultúry Markovi Maďaričovi, ktorý tlmočí svoj pohľad na SFÚ. S 50. výročím tejto inštitúcie sa v aktuálnom čísle Film.sk spája aj rubrika Téma, zaoberajúca sa filmovými projektmi, na ktorých sa ústav koprodukčne podieľal. Všetky spomínané články sú pritom len prvou časťou rozsiahlejšej série textov, ktorá má čitateľov sprevádzať až do konca roka 2013.

V každom nasledujúcom čísle Film.sk nájdete dvojstranu, ktorá postupne po jednotlivých dekádach priblíži históriu SFÚ až po súčasnosť. Nebude to však iba heslovitý výpočet udalostí, ktoré mali na povahu a činnosť inštitúcie najvýraznejší vplyv, súčasťou týchto článkov budú aj výpovede pamätníkov – bývalých zamestnancov SFÚ, ktorí do textov vnesú osobnú skúsenosť a oživia ich azda aj prekvapivými postrehmi. No a takisto sa bude v každom nasledujúcom vydaní Film.sk nachádzať dvojstrana, na ktorej predstavíme súčasné oddelenia SFÚ, a to aj prostredníctvom ich zamestnancov. Kto však chce, nemusí zostať len pri takejto virtuálnej prehliadke SFÚ od oddelenia filmového archívu cez mediatéku či oddelenie dokumentácie a knižničných služieb až po Kino Lumière alebo predajňu Klapka.sk. Na máj je totiž naplánovaný Deň otvorených dverí, ktorý záujemcom umožní osobnú prehliadku pracovísk Slovenského filmového ústavu. O tomto i o ďalších sprievodných podujatiach k jeho 50. výročiu budeme, samozrejme, informovať aj vo Film.sk.