Intrigujem, intriguješ, intrigujeme
Film.sk No.04/2013

Historický poviedkový film Intrigy je debutom režiséra Juraja Kiliána. Filmový projekt združuje umelcov z krajín Vyšehradskej štvorky a prostredníctvom adaptácií poviedok štyroch rôznorodých autorov tematizuje jednu z obľúbených ľudských činností – intrigovanie.

IntrigyHerečka Nadežda Jelušová vo filme Intrigy. (foto: Panopticum Film)

Debutujúci režisér Juraj Kilián siahol nielen do slovenskej literatúry (Uršuľa Kovalyk), ale na ďalšie filmové adaptácie využil aj poviedku významného poľského spisovateľa, dramatika a básnika Tadeusza Różewicza a diela dvoch ruských klasikov Antona P. Čechova a Ivana A. Bunina. Pod jednotlivé adaptácie sa podpísali tri scenáristky. „Historický film Intrigy pozostáva z troch poviedok – Filipovna, Moja dcéra a Guvernantka,“ predstavuje svoj celovečerný debut režisér Juraj Kilián. „Scenár Filipovny napísala samotná autorka predlohy Uršuľa Kovalyk. Druhá filmová poviedka je inšpirovaná tvorbou Tadeusza Różewicza, držiteľa poľskej literárnej ceny Niké. Scenár napísala Anna Kiliánová, finalistka súťaže Poviedka 2009. Autorkou scenára tretej filmovej poviedky Guvernantka je Jana Borsuková, absolventka FTF VŠMU, ktorá navrhla sfilmovať literárne dielo Súboj od A. P. Čechova, čo ma zaujalo. V tomto námete je však vzťah mladého páru zobrazený veľmi negatívne, preto som ešte prispel zbierkou poviedok Temné aleje od I. A. Bunina, ktorá slúžila ako predloha na komediálne a milostné prvky vo filme,“ vysvetľuje Kilián. „Literárne námety boli volené hlavne podľa obsahu. V každej poviedke mala byť v centre pozornosti ženská postava, ktorá sa snaží vyrovnať so spoločenskou intrigou, čo je ústredná téma celého filmu. Ďalším kritériom bola európska dimenzia diela, presnejšie kultúra a prostredie krajín Vyšehradskej štvorky.“ Krajiny V4 podporili film aj finančne. „Poviedky Filipovna a Guvernantka financoval Vyšehradský fond. Różewiczova poviedka Moja dcéra bola z prevažnej časti zaplatená z rakúskeho akademického štipendia ÖAD. Poviedku Guvernantka sponzoroval aj hotel Grand v Starom Smokovci. Projekt vznikal tri roky s pomocou partnerov z Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska.“

Na začiatku všetkého stála režisérova úspešná spolupráca so slovenskou autorkou. „Projekt sa začal po mojom návrate z Nemecka, kde som absolvoval štúdium filmu a animácie na Vysokej škole výtvarného umenia v Lipsku. Na Slovensku som sa zoznámil s Uršuľou Kovalyk, ktorá mala už vtedy vydané dve zbierky poviedok a bola ochotná poskytnúť ich na sfilmovanie,“ potvrdzuje Kilián. „Zhodli sme sa na adaptácii poviedky Filipovna, ktorá obsahuje humor i napínavý príbeh. Spolu sme upravili dejovú líniu a Uršuľa Kovalyk potom napísala scenár. Ako principálka Divadla bez domova má cit pre dramaturgiu a pre stvárnenie postáv zaujímavej typológie, čo sa ukázalo i na postavách filmu. Aj vďaka tomu mala filmová poviedka Filipovna na predpremiére v Česku, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku úspech. Tak vznikol nápad vytvoriť trilógiu 30- až 40-minútových poviedok.“

IntrigyRežisér Juraj Kilián (vpravo) pri nakrúcaní. (foto: Panopticum Film)

Rozdielnosť autorských prístupov spája ústredná téma – intrigy. Tá je aktuálna naprieč storočiami, krajinami, spoločenskými vrstvami. „Poviedky sú zámerne podobné, ale v mnohom aj rozdielne, veď sa líšia i dobami, v ktorých sa odohrávajú (18. storočie, prelom 19. a 20. storočia a 20. storočie). Snahou bolo zaujať pozornosť divákov rozmanitosťou príbehu, prostredia, kostýmov a celkového dekoru. Naopak, poviedky má spájať hlavná téma i stabilné herecké obsadenie v obmieňajúcich sa rolách a charakteroch. Prvé dve poviedky sú podobné aj v spôsobe rozuzľovania zápletky. Hlavný motív sa odhaľuje postupne, čo v divákovi udržiava napätie až do konca príbehu. Odhalenie je vždy prekvapivé, šokujúce.“

Intrigy sú nízkorozpočtová snímka, napriek tomu sa tvorcovia (a producenti) nebáli ísť do historickej látky, ktorej spracovanie je vždy drahšie. „Zaujalo ma natáčať historické hrané filmy práve pre ich náročnosť. Mám záujem spolupracovať s kreatívnymi ľuďmi, akými sú napríklad talentovaní kostýmoví výtvarníci Dorota Cigánková, Martin Kotouček a Katarína Žgančíková, scénografky Diana Strauszová a Ivana Pečarková, maskérky Zuzana Paulini, Petra Spielböcková, Sandra Baumgartner a mnohí ďalší,“ hovorí Kilián. „Vznikajú tak krásne obrazy plné estetických dobových kostýmov, masiek a rekvizít, aké vídame v dielach maliarov 18. a 19. storočia. K výtvarnosti prispieva aj dobová architektúra. Prvú poviedku sme natáčali na hrade Červený Kameň, druhú v banskoštiavnických bytoch z 20. rokov minulého storočia a tretiu v secesnom hoteli Grand v Starom Smokovci.“

Historický poviedkový film Intrigy vstupuje do slovenských kín 25. apríla s ambíciou osloviť čo najširší okruh divákov. „Je to veľmi eklektické dielo. Myslím, že práve tým by mohlo osloviť pestré publikum rôznych vekových kategórií a záujmov,“ uzatvára režisér Juraj Kilián.

Intrigy (r. Juraj Kilián, Slovensko, 2013)
• celkový rozpočet filmu: 90 000 eur
• počet kópií, v ktorých sa film bude distribuovať v slovenských kinách: distribúcia na DCP nosičoch