Film.sk No.04/2013

Marek Maďarič
minister kultúry SR

Každá informácia o slovenskom filme sa mi podvedome vždy spája so Slovenským filmovým ústavom. A nielen preto, že SFÚ je jedinou štátnou inštitúciou zaoberajúcou sa komplexne filmom a kinematografiou, že spravuje národný filmový archív s množstvom unikátnych diel a že ochraňuje, skúma, zveľaďuje, obnovuje aj prezentuje túto dôležitú súčasť nášho kultúrneho dedičstva.
Určite si ešte pamätáte nie také dávne roky, keď nový slovenský film akoby už neexistoval. Kým za riekou Moravou každoročne nakrúcali desiatky filmov a zjari akademici udeľovali výročné ceny Český lev, pričom krištáľové sošky pravidelne končili aj v rukách slovenských hercov a ďalších tvorcov angažovaných do služieb českej kinematografie, v kinách od Skalice po Medzilaborce mali premiéry iba filmy zahraničnej proveniencie. Dnes je situácia s produkciou a distribúciou domácej tvorby lepšia. Vlani malo kinopremiéru sedemnásť slovenských filmov, čo je druhý najvyšší počet za dve dekády existencie samostatnej republiky. Ale obzvlášť v časoch, keď tu za rok vznikol sotva jeden film a z rôznych príčin stagnovala nová tvorba, SFÚ vždy udržiaval kredit slovenskej kinematografie. Odbornou a edičnou činnosťou, výskumom dejín, usporadúvaním prehliadok, prezentácií a retrospektív tvorby významných filmárov doma aj v zahraničí.
Za polstoročie si SFÚ vybudoval viacero odborných pracovísk s konkrétnymi výsledkami. Vzniklo Národné kinematografické centrum, užitočným pomocníkom je Audiovizuálne informačné centrum, rozrastá sa knižnica aj mediatéka. A teší ma, že napreduje jedinečný projekt Digitálna audiovízia, v rámci ktorého SFÚ a RTVS digitalizujú desiatky tisícov filmových a audiovizuálnych kultúrnych objektov.
Slovenskému filmovému ústavu želám, aby mu filmárska obec neustále nadeľovala dostatok tvorivých počinov do databáz aj archívu.