Október 2011
Film.sk No.10/2011

Filmové podujatia na Slovensku

1. júl 2011 – 15. január 2012
(Bratislava – SNG – Nám. Ľ. Štúra 4)
Nové Slovensko – (ťažký) zrod moderného životného štýlu (1918 – 1949)
Výstavný projekt Nové Slovensko (1918 – 1949) sa pokúša v skratke predstaviť prienik modernej civilizácie do života slovenskej spoločnosti v danom časovom období. Chce ozrejmiť, do akej miery moderné umenie na Slovensku reflektovalo jej „výdobytky“ a ako spoluvytváralo celkový vizuál doby. Výstavu dopĺňajú tematické filmové projekcie, vyskladané z krátkych týždenníkových šotov spoločnosti Nástup a voľnejšie sa viažu k jednotlivým kapitolám výstavy. Jedna z kurá-toriek Petra Hanáková o filmovej časti výstavy hovorí: „Výstava je koncipovaná tak, aby filmy voľne sledovali podtémy výstavy. Filmy sú teda fakticky vlastnou súčasťou výstavy ako exponáty, popri maľbe, fotografii a dizajne.“ Filmovú časť expozície tvorí päť komponovaných projekcií, premietaných v slučke, kolekcia filmov sprostredkúva „malé dejiny“: kultúru, rekreáciu, voľný čas a každodennosť. www.sng.sk

10. august – 1. december
(15 slovenských miest)
2. putovná prehliadka krátkych filmov Kraťasy
Cieľom putovnej prehliadky Kraťasy II je priniesť aktuálnu krátkometrážnu tvorbu do slovenských miest. Organizátori sa snažia osloviť divákov, ktorí bežne nenavštevujú podujatia zamerané na krátky film. Program Kraťasov prináša výber zaujímavých a na medzinárodných festivaloch úspešne uvedených krátkych snímok zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Nemecka. www.oz.publikum.sk

8. september – 31. december
(30 slovenských miest)
17. Projekt 100 – 2011
Desiatku pozoruhodných filmov prehliadky Projekt 100 tento rok tvorí nostalgická tragikomédia Dobré srdce Dágura Kárího, debut Borysa Lankosza Druhá strana mince, nemý film Gustava Machatého Erotikon, nový film Larsa von Triera Melancholia, filmová podoba bestselleru Haru-kiho Murakamiho Nórske drevo v réžii T. Ang Hunga, legendárny film Luchina Viscontiho Smrť v Benátkach, minuloročný víťaz MFF Cannes Strýko Búnmí Apichatponga Weerasethakula, najnovší film Bélu Tarra Turínsky kôň, dráma Radu Munteana Utorok po Vianociach a film francúzskeho komika Pierra Étaixa Veľká láska s predfilmom Všetko najlepšie. V čase uzávierky Film.sk v polovici septembra bola návštevnosť tohtoročného Projektu 100 takmer 6 000 divákov, najnavštevovanejšou je zatiaľ snímka Melancholia Larsa von Triera s 2 450 divákmi. Doterajšia návštevnosť už prekročila minuloročnú septem-brovú štatistiku. Viac informácií nájdete vo Zvláštnom vydaní Film.sk 9/2011 – Projekt 100 – 2011. www.asfk.sk

28. september - 4. október
(Bratislava – FK 35_mm / PALACE Cinemas – Aupark / Divadlo Meteorit)
5. Filmový festival inakosti
Už piaty jubilejný ročník prehliadky filmov s lesbickou, gej, bi a transgender tematikou (LGBT) prinesie viac než tri desiatky domácich i zahra-ničných filmov, ktoré približujú rozmanité nuansy života LGBT komunity. Festival slávnostne otvoril nový film Toma Tykwera Tri. www.ffi.sk

29. september – 2. október
(Bratislava – Slovenský rozhlas – A4 / nultý priestor – Kino Mladosť – USIL SAV – FiF UK)
9. Ars Poetica
Medzinárodný festival poézie Ars Poetica už deviatykrát prinesie možnosť čítať a počúvať slo-venskú poéziu, preklady svetovej poézie či diela literárnej vedy. Sprievodnou časťou programu je premietanie filmov Chránené územie (r. A. Hanuljak), Vytie (r. R. Epstein, J. Friedman), Pán Nikto (r. J. van Dormael), Česká RAPublika (r. P. Abrahám), The Doors (r. T. DiCillo), Strýko Búnmí (r. A. Weerasethakul), Praha – neklidné srdce Evropy (r. V. Chytilová) a ďalších. www.arspoetica.sk

30. september – 5. október
(Bratislava – 30 galérií)
BLAF – Bratislava Art Festival
BLAF je týždňový festival vizuálneho umenia, na ktorom môže návštevník zažiť, pochopiť, vnímať a diskutovať o umení. Festival je zároveň platformou pre aktívnu spoluprácu a sieťovanie štátnych a súkromných galérií a prezentáciu už etablovaných formátov v oblasti súčasného umenia. Jednou zo sprievodných akcií festivalu sú dva večery s časopisom KINEČKO pod názvom KINEČKO BLAFUJE. Dňa 1. októbra o 18.00 hod. v amfiteátri SNG sa premietne kolekcia kla-sických filmov raného obdobia experimentálnej kinematografie Viktora Eggelinga, Hansa Richtera či Maye Deren, program bude pokračovať pásmom minimalistických filmov japonského režiséra Ichira Sueoku pod názvom Requiem za avantgardné filmy ako príklad nového čítania štrukturálneho filmu. Dňa 2. októbra v rovnakom čase a na rovnakom mieste nasleduje Mladé slovenské KINEČKO, ktoré prinesie to najlepšie z nedávnej úrody Filmovej fakulty VŠMU. www.blaf.sk

4. október - 17.00 hod.
(Bratislava – A4 / nultý priestor)
22. Igric 2011 – študentské filmy
Do súťaže 22. Igric 2011 sa prihlásilo rekordných 74 audiovizuálnych diel, vyše dvadsať z nich tvorili študentské filmy. Tri zo študentských diel získali ocenenie – tvorivú prémiu Slovenského filmového zväzu, Únie slovenských televíznych tvorcov a Literárneho fondu: hraný In delirium (r. S. Petrov), animovaný Drum’n’Bass (r. M. Oľhová) a dokument Pomsta (r. A. Kojnok). Počas večera venovaného študentským filmom sa okrem troch ocenených titulov premietnu aj ďalšie tri “mladé” snímky – S ňou, bez nej (r. K. Hlinčíková), Svet bábik (r. A. Volárová) a Mamma Who Bore Me (r. J. Kovalčíková). Vstup na podujatie je voľný.

5. október - 20.00 hod.
(Bratislava – A4 / nultý priestor)
Študentské filmy Václava Kadrnku
Český režisér Václav Kadrnka nedávno zaujal na české pomery veľmi netradičnou reflexiou obdobia 80. rokov vo filme Osmdesát dopisů. Ako prípravu na tento film ponúka KINEČKO kolekciu režisérových študentských filmov Defector, Tvář, Druhý plán, Lidé z autobusu a Druhý život dřeva. www.kinecko.com

11. október - 19.00 hod.
(Bratislava – FK 35_mm)
Projekcia filmu Osmdesát dopisů
Celovečerný debut Václava Kadrnku Osmdesát dopisů je výrazne autobiografický a minimalistický film z obdobia normalizácie. Snímka mala premiéru na tohtoročnom Berlinale a časopis Cinepur ho označil za najpríjemnejšie prekvapenie posledných rokov. KINEČKO zorganizovalo projekciu filmu spojenú s diskusiou s režisérom. www.kinecko.com

12. – 16. október
(Mestský úrad Poprad – DK Poprad – Kino Iskra Kežmarok)
19. MF horských filmov Poprad
Medzinárodný festival horských filmov Poprad tvorí prehliadka filmových diel o horskom prostredí, rozdelených do kategórií horolezectvo, lezenie a voľné lezenie, lyžovanie a skialpinizmus, život v horskom prostredí, horská turistika a iné. Filmy v súťaži bude hodnotiť medzinárodná porota. www.mfhf.sk

13. október 20.00 hod.
(Bratislava – Vysokoškolský klub Elam)
Slovenské filmy v Elame – Iná láska
Cyklus Slovenské filmy v Elame v októbri pokračuje projekciou filmu Dušana Trančíka z roku 1985. Večera sa osobne zúčastní režisér filmu a Peter Dubecký, generálny riaditeľ SFÚ. www.elam.sk

17. – 21. október
(Bratislava – Palace Cinemas – Aupark)
38. MF filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm
Ekotopfilm opäť prinesie výnimočné zážitky s dokumentárnymi filmami z celého sveta. Festival je zameraný na filmy venované trvalo udržateľ-nému rozvoju, sústreďuje sa na najnovšiu svetovú audiovizuálnu tvorbu z relevantných oblastí a ponúka ju odbornej a širokej občianskej verej-nosti. Tento rok privíta medzinárodne uznávanú americkú filmárku Allison Argo, držiteľku niekoľkých cien Emmy za dokumentárnu činnosť, ktorá si zároveň preberie cenu Honour of Ekotopfilm 2011. Popri filmových projekciách budú na návštevníkov čakať aj diskusie a workshopy. Vstup na festival je zdarma. Po jeho skončení sa víťazné filmy premietnu vo viacerých slovenských mestách na Ekotopfilm Tour. www.ekotopfilm.sk

18. október 17.00 hod.
(Bratislava – Bulharský kultúrny inštitút)

Premietanie bulharského filmu Lietajte s Rossinantom
Komediálny muzikál Lietajte s Rossinantom (r. G. Stoev) z roku 2007 hovorí o bulharskom opernom súbore, ktorý je na turné po Európe a premiestňuje sa na starom rozbitom autobuse Rossinant. Jednotlivé príbehy sa prepletajú a odhaľujú zložité a zároveň komické medzi-ľudské vzťahy členov súboru. www.bulkis.sk

18.– 20. október
(Prievidza – FK ‘93)
Piate Slovenské filmobranie
Program piateho ročníka Slovenského filmobrania tvorí niekoľko sekcií: Pocta Júliusovi Vašekovi prinesie premietanie filmov Majster kat (r. P. Bielik), Pavilón šeliem (r. D. Trančík), sekcia Súčasný slovenský film uvedie snímky Cigán (r. M. Šulík) a Nickyho rodina (r. M. Mináč), v sekcii Slovenské dokumenty sa premietnu filmy Pavla Barabáša Tatry mystérium a Vysoké Tatry – divočina zamrznutá v čase. Sprievodným podujatím Filmobrania bude výstava archívnych plagátov a predaj publikácií a DVD z produkcie SFÚ. Podujatia sa osobne zúčastnia Martin Šulík, Dušan Trančík, Pavol Barabáš, Peter Dubecký a Peter Michalovič. www.fk93.hostujem.sk

18. – 22. október
(Bratislava – FTF VŠMU)

15. Festival Áčko a Visegrad Film Forum
Festival Áčko je súťažnou prehliadkou študentských filmov, ktoré vznikli na filmových školách na Slovensku, jeho okrúhly 15. ročník prinesie novú audiovizuálnu tvorbu mladých talentov za posledný rok. Filmy vybrané do súťaže bude hodnotiť odborná porota, popri projekciách festival prinesie viaceré sprievodné podujatia. Jedným z nich je Visegrad Film Forum, projekt na podporu spolupráce pri vytváraní audiovizuálnych diel v regióne V4. Témou fóra je budúcnosť európskej filmovej koprodukcie, podujatie je určené pre študentov filmu
a audiovizuálnych štúdií. Jeho súčasťou budú aj masterclassy filmových profesionálov. Vstup na Áčko aj Visegrad Film Forum je voľný. www.ackofestival.sk

19. október 20.00 hod.
(Bratislava – A4 / nultý priestor)

KINEČKOlab
Každé dva mesiace bude redakcia KINEČKA premietať svoj výber z amatérskej filmovej tvorby. KINEČKOlab odštartuje projekcia filmu Plynutie skupiny FUJART spojená s diskusiou na tému súčasná amatérska filmová tvorba na Slovensku. www.kinecko.com

20. – 23. október
(Vysoké Tatry)

26. MF potápačských filmov
Medzinárodný festival tvorí súťažná prehliadka filmov a fotografií s tematikou života pod vodou a jeho ochrany. Súťaží sa v kategóriách film a video, diafón, diapozitívy, farebná a čiernobiela fotografia, súťaž je otvorená pre amatérov i profesionálov. Festival organizuje PK Vodnár Poprad. www.mfpf.eu

20. – 23. október
(Banská Bystrica – FDU AU)

1. Projekt ARTORIUM
Prvý ročník medzinárodného medziodborového projektu za účasti vysokých umeleckých škôl je venovaný prezentácii divadelných inscenácií, dokumentárnej tvorbe európskych vysokých umeleckých škôl a kreatívnym dielňam autorského písania, práce s hlasom, rozvíjania pohybu a metódy dialogického konania. Ponúka tvorivý priestor študentom, pedagógom a umeleckej obci. Program filmovej časti tvoria projekcie študentských filmov z VŠMU, AU a FAMU, workshop digitálnych médií či veľkoplošné živé projekcie na budovu FDU AU.
www.artorium.aku.sk

Podujatia slovenského filmu v zahraničí

27. september – 9. október
5. MFF Kaunas (Litva)
Na 5. ročníku MFF v Kaunase dostane veľký priestor slovenská kinematografia. V sekcii venovanej slovenskej novej vlne sa premietnu filmy 322 (r. D. Hanák), Vtáčkovia, siroty a blázni a Kristove roky (r. J. Jakubisko), Slávnosť v bota-nickej záhrade (r. E. Havetta), Drak sa vracia (r. E. Grečner), Boxer a smrť (r. P. Solan), Organ a Slnko v sieti (r. Š. Uher), Havrania cesta (r. M. Hollý), 25 zo šesťdesiatych alebo Česko-slovenská nová vlna (r. M. Šulík). V sekcii Music, Moves the World bude uvedený film Cigarety a pesničky (r. Marek Šulík, J. Kovalčíková). Slovensko bude na festivale osobne zastupovať režisér Dušan Hanák. www.kinofestivalis.lt

28. september – 2. október
12. MF filmov o hudbe KAMERaTON – Gorzów Wielkopolski (Poľsko)
V súťažnej sekcii festivalu budú uvedené filmy Kamene (r. K. Kerekesová), Cigarety a pesničky (r. Marek Šulík, J. Kovalčíková) a Momentky (r. P. Krištúfek). www.kameraton.pl

28. september – 2. október
2. MF animovaného filmu Golden Kuker – Sofia (Bulharsko)
Projekcia filmov Kto je tam? (r. V. Raýmanová) a Frankenhand (r. A. Gregorčok). www.animationfest-bg.eu

29. september – 2. október
4. Ženský filmový festival Elles Tournent – Brusel (Belgicko)
Projekcia filmov Dom (r. Z. Liová) a Nesvadbovo (r. E. Hníková). www.ellestournent–damesdraaien.org

30. september – 9. október
3. Prehliadka slovenských filmov v Bukurešti (Rumunsko)
Ako súčasť podujatia Dni slovenskej kultúry v Bukurešti sa premietnu slovenské filmy Nebo, peklo... zem (r. L. Siváková-Paššová), Pokoj v duši (r. V. Balko), Perinbaba (r. J. Jakubisko), Slnečný štát (r. M. Šulík), Osadné (r. M. Škop), Slepé lásky (r. J. Lehotský) a študentské filmy Ticho (r. S. Zrebný), Bird of Prey (r. P. Budinský) a Obraz do Ameriky (r. P. Kováčik).

3. – 9. október
37. Ekofilm – České Budějovice / Český Krumlov / Třeboň (Česká republika)
Projekcia filmu Trou de Fer – Železná diera (r. P. Barabáš). www.ekofilm.cz

4. – 8. október
8. Európsky festival animovaného filmu Balkanima – Belehrad (Srbsko)
Projekcia filmov Drum´n´Bass (r. M. Oľhová), Cornfake (r. P. Skala), Frankenhand (r. A. Gregor-čok) a Space Resort (r. M. Toporcer). www.balkanima.org

5. – 23. október
4. MFF CinEast – Luxemburg (Luxembursko)
Festival uvedie v súťažnej sekcii film Dom (r. Z. Liová), v sekcii Na okraji spoločnosti snímky Nesvadbovo (r. E. Hníková) a Viditeľný svet (r. P. Krištúfek) a v sekcii Maratón krátkych filmov tituly X=X+1 (r. J. Krasnohorský), Z kola von: Čo je za tým (r. J. Vojtek), VoiceS (r. P. Bebjak), Viliam, Rumuntic Story (r. V. Obertová) a Bude dobre (r. D. Kojnoková). www.cineast.lu

6. – 9. október
1. MF dokumentárnych filmov Antenna – Sydney (Austrália)
Projekcia filmu Nesvadbovo (r. E. Hníková) v súťažnej sekcii. www.antennafestival.org

6. – 14. október
16. MFF Pusan (Južná Kórea)
Projekcia filmu Cigán (r. M. Šulík). www.piff.org

7. – 9. október
11. MF študentských filmov – Písek (Česká republika)
Projekcia filmu Cornfake (r. P. Skala). www.filmfestpisek.cz

7. – 16. október

6. MF animovaného filmu Anim’est – Bukurešť (Rumunsko)
Projekcia filmov Kamene (r. K. Kerekesová) a Cornfake (r. P. Skala). www.animest.ro

7. – 16. október
27. Varšavský filmový festival – Varšava (Poľsko)
Projekcia filmu Cigán (r. M. Šulík). www.wff.pl

9. – 15. október
3. MF dokumentárnych filmov Tranzyt – Poznaň (Poľsko)
Projekcia filmu Mongolsko – V tieni Džingis-chána (r. P. Barabáš). www.kinotranzyt.pl

12. - 16. október
3. MF umenia a filmu Carmel - Kalifornia (USA)
Projekcia filmu Čas grimás v oficiálnej súťaži festivalu. www.carmelartandfilm.com

12. – 27. október
55. MFF BFI Londýn (Veľká Británia)
Projekcia filmov Cigán (r. M. Šulík) a Dom (r. Z. Liová) v sekcii Cinema Europa. www.bfi.org.uk/lff

13. – 16. október
6. MF mladých filmárov Vilnius Film Shorts – Vilňus (Litva)
Projekcia filmu Praví chlapi (r. M. Krajňák). www.filmshorts.lt

13. – 16. október
19. MF krátkych filmov Yasujiro Ozu – Sassuolo (Taliansko)
V nesúťažnej sekcii festivalu budú uvedené filmy Druhý život (r. P. Kováčik), Bogdan, Elena Etc. (r. R. Rýdza) a Kto je tam? (r. V. Raýmanová). www.ozufilmfestival.com

13. – 17. október
19. MFF Hamptons (USA)
Projekcia filmu Nesvadbovo (r. E. Hníková). www.hamptonsfilmfest.org

13. – 23. október
31. MFF Hawaii (USA)
Súťažná projekcia filmu Nesvadbovo (r. E. Hníková). www.hiff.org

14. – 21. október
25. MFF Haifa (Izrael)
Projekcia filmu Dom (r. Z. Liová). www.haifaff.co.il

14. – 23. október
13. MF krátkeho filmu Belo Horizonte (Brazília)
Projekcia filmu Kamene (r. K. Kerekesová). www.festcurtasbh.com.br

14. – 23. október
3. MFF komédie – Kluž (Rumunsko)
Projekcia filmu Tango s komármi (r. M. Luther). www.comedycluj.ro

14. – 31. október
Európsky filmový festival – Valetta a Gozo (Malta)
Projekcia filmu Pokoj v duši (r. V. Balko).

15. – 21. október
32. Medzinárodný kameramanský FF Manaki Brothers – Bitola (Macedónsko)
Projekcia filmu Nesvadbovo (r. E. Hníková). www.manaki.com.mk

17. – 23. október
54. MF dokumentárneho a animovaného filmu DOK Leipzig – Lipsko (Nemecko)
Projekcia filmu Blue Red (r. D. Krajčová) v súťažnej sekcii a snímok Každý deň má svoje meno (r. J. Jakubisko) a tWINs (r. P. Budinský) mimo súťaže. www.dok-leipzig.de

19. október
Distribúcia filmu Kto je tam? (Francúzsko)
Krátky animovaný film Vandy Raýmanovej Kto je tam? vstupuje začiatkom októbra do francúzskej distribúcie spolu s oscarovým nominantom Gruffalo (r. M. Lang). www.lesfilmsdupreau.com

19. – 21. október
10. MF filmov a TV programov o technických a priemyslových pamiatkach TECHNÉ – Ostrava (Česká republika)
Projekcia dokumentov Bratislavské železo (r. V. Andreánsky), Pukanskí kolári (r. V. Bahna), Remeslá a čas (r. K. Floreán) a Voda a práca (r. M. Slivka). www.techne.cz

19. – 23. október
9. MF horského filmu Tegernsee (Nemecko)
Projekcia filmu Trou de Fer – Železná diera (r. P. Barabáš). www.bergfilm-festival-tegernsee.de

19. – 25. október
MF súčasného filmu – Taškent (Uzbekistan)
Na festivale, ktorého témou je Civilizácia 21. storočia: Dialóg kultúr, bude aj projekcia filmu Líštičky (r. M. Fornay). www.fundforum.uz

20. október
Projekcia filmu Nesvadbovo – Chicago (USA)
Premietanie filmu Eriky Hníkovej v kolekcii filmov zo strednej a východnej Európy v Block Museum. www.blockmuseum.northwestern.edu

20. – 26. október
1. Týždeň českého filmu – Drážďany (Nemecko)
Projekcia filmu Nesvadbovo (r. E. Hníková).

21. – 30. október
28. MF detského filmu Chicago (USA)
Projekcia filmu Kto je tam? (r. V. Raýmanová). www.cicff.org

22. – 29. október
56. MFF Valladolid (Španielsko)
Súťažná projekcia filmu Dom (r. Z. Liová). www.seminci.es

23. – 28. október
4. MF animovaného filmu – Banja Luka (Bosna a Hercegovina)
Projekcia filmov tWINs (r. P. Budinský) a Kto je tam? (r. V. Raýmanová). www.banjalukanima.org

24. – 30. október
9. MF animovaného filmu Tindirinis – Vilňus (Litva)
Projekcia filmu Kto je tam? (r. V. Raýmanová). www.tindirindis.lt

24. – 30. október
30. MF krátkeho filmu – Uppsala (Švédsko)
Projekcia filmu Kto je tam? (r. V. Raýmanová) v súťažnej sekcii detských filmov. www.shortfilmfestival.com

25. – 30. október
14. MF dokumentárnych filmov Jihlava (Česká republika)
Základom festivalového programu sú štyri súťažné kategórie: Opus bonum, Medzi moriami, Česká radosť a Fascinácia. Druhou časťou festivalu sú podujatia pre profesionálov, ktoré organizuje Inštitút dokumentárneho filmu: East European Forum, East Silver Market, Doc Launch Presentation, workshop Ex Oriente Film, masterclasses, koprodukčné raňajky, industry projekcie a ďalšie. Súčasťou MFDF Jihlava 2011 bude opäť Slovenský deň. www.dokument–festival.cz

26. – 29. október
18. MF filmových a televíznych škôl MEDIASCHOOL – Lodž (Poľsko)
Projekcia filmov Blue Red (r. D. Krajčová) a Ticho (r. S. Zrebný). www.filmschool.lodz.pl

28. – 30. október
4. Eco Film Fest – Kuala Lumpur (Malajzia)
Projekcia filmu Carstensz – Siedma hora (r. P. Barabáš). www.ecofilmfest.my