Správy - marec 2009
Film.sk No.03/2009

Klapka.sk na webe je spustená

Necelý rok po otvorení svojej prvej oficiálnej predajne pod názvom Klapka.sk spustil začiatkom roka 2009 Slovenský filmový ústav (SFÚ) aj internetový predaj na www.klapka.sk. Záujemcovia z radov odbornej i laickej verejnosti na internetovej stránke nájdu v ponuke celý sortiment kamennej predajne. Systém internetového predaja je rozdelený na knihy, časopisy, DVD nosiče, Blu-ray disky, CD nosiče a soundtracky, plagáty, fotosky, fotografie a iné produkty delené podľa zamerania a jednotlivých žánrov, v predaji sú aj DVD z edície Slovenský film 60., 70. a 80. rokov. Klapka.sk ponúka okrem titulov SFÚ aj produkty iných vydavateľstiev, zväčša v domácom a českom jazyku. Na stránke sa nachádzajú aj informácie o najpredávanejších tituloch i o nových a pripravovaných produktoch. V roku 2008 bol v predajni Klapka.sk najväčší záujem o DVD nosiče, najvyhľadávanejšie boli Medená veža a Orlie pierko Martina Hollého, Ružové sny Dušana Hanáka, DVD s dokumentmi August 1968 a DVD Pacho, hybský zbojník Martina Ťapáka z edície Slovenský film 70. rokov. Najväčší záujem z oblasti publikácií bol o knihy Semiotika filmu a problémy filmovej estetiky Jurija M. Lotmana, filmologický časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon 1/2008 a o zborník z filmologickej konferencie Interpretácia a film. Spôsob on-line predaja sa realizuje formou platby na dobierku alebo prevodom na účet. Všetky informácie a podmienky nákupu nájdete na www.klapka.sk.

(ts)

Vzdelávacie DVD Miluj blížneho svojho

Ešte vlani vyrobila spoločnosť Dimas DVD s dokumentárnym filmom Dušana Hudeca Miluj blížneho svojho..., ktorý vypovedá o spolunažívaní kresťanov a židov v Topoľčanoch počas druhej svetovej vojny a o protižidovskom pogrome v meste v septembri 1944. DVD je nepredajné, má anglické, nemecké, hebrejské a maďarské titulky a je určené pre kultúrne a vzdelávacie účely na Slovensku, v krajinách EÚ, v Izraeli, USA a v Kanade. Na bonusovom DVD je 110 minút nepoužitých záberov rozdelených tematicky do 19 krátkych samostatných filmov. Vlani bolo odoslaných 750 DVD spolu s metodickou pomôckou školám na Slovensku, 80 kusov do Maďarska a 100 kusov do Nemecka. „Na DVD som robil od januára 2006 do júla 2008 a mohlo vzniknúť hlavne vďaka grantu z Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research,“ priblížil vznik DVD režisér filmu Dušan Hudec. „DVD projekt chápeme ako dôležitú, dlhodobú investíciu do vzdelávania študentov a zároveň ako skromný príspevok k snahe nebáť sa otvárať citlivé miesta našej histórie a napomáhať v morálnom očistení spoločnosti.“

(miro)