Správy - marec 2009
Film.sk No.03/2009

MEDIA Desk Slovensko informuje...

V prehľade podpory pre slovenské subjekty z programu MEDIA za minulý rok chýbal údaj o podpore siete Europa Cinemas pre slovenské kiná. Podpora bola vo výške 57 500 € (1 732 245 Sk). Celková podpora za rok 2008 tak dosiahla 481 421 Ř (15 064 mil. Sk) a podpora za roky 2003 – 2009 pre všetky slovenské subjekty sa vyšplhala na 2 147 624 € (80 561 mil. Sk). V súčasnosti je aktuálnych niekoľko uzávierok programu MEDIA: prvou je Výzva EACEA 36/2008, Tréning – Podpora pre oblasť základnej odbornej prípravy, ktorej uzávierka je 27. marca 2009. Nasledujú Výzva EACEA 22/2008, Výberová podpora kinodistribúcie s uzávierkou 1. apríla 2009, ďalšie sú Výzva EACEA 24/2008, Vývoj projektov – Jednotlivé projekty a Vývoj projektov – Balíky projektov 1. a 2. stupeň a Výzva EACEA 25/2008, Vývoj projektov – Interaktívne projekty, obe s rovnakou uzávierkou 17. apríla 2009.

(vs)

Uzávierka na grant z fondu Eurimages

Najbližšia uzávierka na podávanie žiadostí o grant pre oblasť koprodukcie a distribúcie z kinematografického fondu Rady Európy Eurimages je 23. marca 2009. Fond podporuje celovečerné filmy určené pre kiná, na ktorých výrobe sa podieľajú minimálne dva členské štáty fondu. Príslušné zasadnutie Správnej rady fondu sa uskutoční v termíne od 31. mája do 2. júna 2009. Oficiálne formuláre na podávanie žiadostí sú k dispozícii na domovskej stránke fondu www.coe.int/t/dg4/eurimages/default_en.asp. Viac informácií nájdete aj na www.aic.sk.

(uwe)

Návštevnosť slovenských filmov stúpa

Je potešiteľné, že stúpajúci záujem o domácu tvorbu, ktorý sa začal koncom roku 2007 filmom Polčas rozpadu a zatiaľ vyvrcholil fenomenálnym úspechom filmu Bathory (ten sa vlani so 426 901 divákmi stal najnavštevovanejším filmom v ére samostatnosti Slovenska), naďalej trvá. Svedčia o tom prvé dve tohtoročné premiéry domácich filmov, ktoré videlo spolu už vyše 90 000 divákov. Debut Vlada Balka Pokoj v duši, ktorý vstúpil do slovenských kín 29. januára 2009, je tri týždne po premiére so 64 683 divákmi už na šiestej priečke rebríčka najnavštevovanejších slovenských filmov od roku 1993 a Tango s komármi Miloslava Luthera s distribučnou premiérou 22. januára 2009 je štyri týždne po premiére s 28 514 divákmi štrnáste. Na ceste do TOP 10 sú pred ním už len tri tituly a to Rivers of Babylon (41 552), Polčas rozpadu (34 487) a Muzika (33 604).

(miro)