Film.sk No.03/2009

Generáciu dokumentaristov máme silnú. Do kín prišiel vo februári nový celovečerný dokument Petra Kerekesa Ako sa varia dejiny, ktorý túto tézu potvrdil. Nevšedný námet, originálny koncept, presvedčivá výpoveď. Mladých slovenských dokumentaristov, ktorých kedysi Film.sk pomenoval Generácia 90, pretože v 90. rokoch minulého storočia jej tvorcovia aktívne vstúpili do slovenskej kinematografie, možno dnes nazvať už strednou generáciou. Spája ich silná motivácia po tlmočení myšlienky cez priamy dotyk s realitou, schopnosť ísť po téme do hĺbky, široký otvorený pohľad na skutočnosť, ktorú zobrazujú, i nadhľad. Výpovede a režijné rukopisy jednotlivcov z nej sú však stále rovnako originálne a jedinečné. V slovenských podmienkach vzniku filmov je cenná aj ich vytrvalosť. Na film si u nás treba počkať a prebojovať sa k výsledku niekoľkými rokmi, domnievam sa, že táto situácia ich nezráža k zemi, neotupuje ich talent a schopnosť byť tvoriví a nedemotivuje ich v tvorbe natoľko, aby ovplyvnila hotový film. Títo talentovaní slovenskí dokumentaristi, ktorí so skutočnosťou pracujú, z nej naopak dokážu čo sa dá vyťažiť pre ešte lepší výsledok. Aj preto sú filmy, ktoré nakrúcajú Lehotský, Kerekes, Škop a ďalší porovnateľné s filmami svojej kategórie v európskom kontexte. Robia slovenské európske filmy. A možno sú dôkazom, že práve dokumenty pre svoju úzku väzbu s realitou sú žánrom, v ktorom môžeme byť ako krajina pre okolitý svet zaujímaví.