Film.sk No.4/2008

Dňa 28. marca 2008 ocenil minister kultúry SR Marek Maďarič významné osobnosti z oblasti filmu, výtvarného umenia, hudby, divadla a kultúrneho dedičstva i literatúry faktu. Cenu ministra kultúry za rok 2007 si prevzal aj dokumentarista Pavol Barabáš za film Vysoké Tatry – divočina zamrznutá v čase, medzi ocenenými boli spolu s ním výtvarníčka Katarína Vavrová, sopranistka Adriana Kučerová, choreograf Ondrej Šoth a spisovateľ Milan Vároš•V dňoch od 2. do 4. marca 2008 sa v Štrasburgu konalo už 109 zasadnutie Správnej rady podporného fondu Rady Európy Eurimages, na ktorom jeho členovia rozdelili celkovú sumu 3 570 000 EUR medzi desať koprodukčných dlhometrážnych filmov. Slovensko malo v hre minoritný koprodukčný projekt 3 sezóny v pekle v réžii Tomáša Mašína, ktorý pracovná skupina odporučila posudzovať ako prioritný a schválila mu podporu 450 000 EUR•V dňoch od 3. do 5. marca 2008 sa na Festivale indonézskeho filmu v bratislavskom kine Mladosť premietali tri filmy, ktoré diváci mali možnosť vidieť na Slovensku po prvýkrát•V marci sa v dvoch slovenských mestách konala prehliadka svetoznámeho poľského režiséra Romana Polanskeho, ktorá ponúkla šesť filmov z jeho tvorby. V termínoch od 6. do 9. marca 2008 v Bratislave a od 11. do 13. marca 2008 v Trenčíne sa premietali jeho snímky Nôž vo vode, Hnus, Slepá ulička, Ples upírov, Rosemary má dieťatko a Nájomník• V dňoch od 7. do 14. marca 2008 sa v Bukurešti konal Frankofónny festival, na ktorom sa premietali filmy frankofónnych krajín. Do programu festivalu bol zaradený aj film Martina Šulíka Slnečný štát•V termíne od 9. do 11. marca 2008 sa v najstaršom poľskom meste Kalisz konal festival pod názvom Slovensko v poľských mestách s bohatým kultúrnym programom. Na tohtoročnom festivale uviedli film Perinbaba Juraja Jakubiska•V dňoch 26. a 27. marca 2008 sa v bratislavskom kine Mladosť uskutočnilo premiérové premietanie dokumentov, ktoré pripravil Ústav pamäti národa (ÚPN). Prehliadka ponúkla štyri dokumenty, a to Prežili sme Gulag a Sviečková manifestácia v Bratislave 25. marca 1988 Ondreja Krajňáka, V tieni času Tibora Macáka a Jáchymovské peklo Kristíny Vlachovej•Celovečerný dokumentárny debut Juraja Lehotského Slepé lásky vybrali do Súťaže dokumentárnych filmov na 43. MFF Karlovy Vary, kde sa bude v termíne od 4. do 12. júla 2008 premietať v českej premiére•V priebehu marca vydal Slovenský filmový ústav (SFÚ) v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov (ASFK) zborník textov pod názvom Interpretácia a film, zložený z príspevkov účastníkov minuloročnej októbrovej 11. česko-slovenskej filmologickej konferencie v Krpáčove. Jej účastníci sa venovali teoretickým predpokladom a problémom interpretácie, pričom kľúčovým dielom sa pre ich východiská stal film Obchod na korze Jána Kadára a Elmara Klosa. Zborník obsahuje dvadsať príspevkov renomovaných filmových teoretikov a kritikov z Čiech a zo Slovenska.