Portrét výnimočného filmára
Film.sk No.4/2008

Martin Slivka má v slovenskej kinematografii osobitné postavenie. Režisér Martin Šulík o tomto všestrannom tvorcovi, zakladateľovi slovenského národopisného filmu vlani nakrútil celovečerný dokument Martin Slivka – muž, ktorý sadil stromy. Na plátna slovenských kín vstúpi 3. apríla 2008.

Dokumentárny film Martina Šulíka je poctou osobnosti, ktorá výrazne ovplyvnila vývoj v slovenskej kinematografii. Martin Slivka bol režisér, scenárista, dramaturg, filmový teoretik, pedagóg, etnograf. Šulíkov dokument Slivkovu filmársku osobnosť približuje prostredníctvom rozprávania jeho rodinných príslušníkov, blízkych priateľov i spolupracovníkov, zároveň je aj pokusom poodhaliť tajomstvo bohatého života Martina Slivku a jeho tvorby. Film sa snaží analyzovať a hodnotiť dielo filmára a umiestniť ho do európskeho kontextu. Martin Slivka totiž ako človek náročný sám na seba a zároveň dôsledný v práci zanechal výrazný odkaz ďalším generáciám. Nielen vo svojich filmoch, ale vo všetkom, čo robil.

Martin Slivka vyštudoval dokumentárny film na FAMU u profesora Karola Plicku a etnografiu a folkloristiku na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Po ukončení školy pôsobil v Slovenskej filmovej tvorbe a v Štúdiu krátkych filmov v Bratislave. Od roku 1977 bol pedagógom na VŠMU, neskôr sa stal prvým dekanom jej Filmovej a televíznej fakulty. Slivka autorsky stál za vyše 140 filmami, medzi najznámejšie patria Voda a práca, Odchádza človek, Za tajomstvom mohýl, Ikony, Národný umelec prof. Karol Plicka, Ludovít Fulla, Kresané do dreva. Stal sa priekopníkom tzv. etnografickej línie slovenskej dokumentaristky, vo svojej práci sa venoval aj výskumu slovenského ľudového divadla a folklóru, spoluzakladal Etnofilm Čadca. Za svoju tvorbu získal vyše 40 významných ocenení na zahraničných festivaloch.

Film Martin Slivka – muž, ktorý sadil stromy je tretím dokumentom Martina Šulíka, zameraným na osobnosti českej a slovenskej kinematografie. Predtým reflektoval život a dielo Juraja Jakubiska a Pavla Juráčka. O tom, ako vznikal dokument o Slivkovi, Martin Šulík v čase jeho dokončenia pre Film.sk povedal: „Naším zámerom bolo zobraziť profesora Martina Slivku čo najplastickejšie. Hľadali sme formu, ktorá by nám umožňovala zobraziť jeho viacrozmernosť, zachytiť široký záber jeho tvorivých aktivít, a zároveň zobraziť aj niečo z jeho súkromia. Slivka nikdy nemal ambíciu predávať seba samého, nikdy nebol subjektom svojich dokumentárnych filmov. Vždy sa usiloval rozprávať o ľuďoch a udalostiach okolo seba.“ Aj to potvrdzujú slová mnohých protagonistov, ktorí v Šulíkovom filme vystupujú.