Film.sk No.4/2008

V apríli sa koná Medzinárodná prehliadka filmu, televízie a videa Febiofest, ktorá na Slovensku už niekoľko rokov otvára festivalovú sezónu. Tento rok má svoj jubilejný, pätnásty ročník. Významný je aj v tom, že sa koná v jubilejnom roku jej dvoch hlavných organizátorov. Asociácie slovenských filmových klubov, ktorá oslavuje pätnáste výročie svojho vzniku, a Slovenského filmového ústavu, ktorý slávi už štyridsať päť. Založený bol presne 1. apríla 1963 v Bratislave. Jeho súčasťou sa stal filmový archív vtedajšej Ústrednej požičovne filmov, ktorý založil v roku 1958 Ivan Rumanovský. Po obnovení činnosti Československého filmového ústavu v Prahe bol Slovenský filmový ústav ešte v roku 1963 ustanovený za jeho pobočku a krátko na to bol počas Kongresu Medzinárodnej federácie filmových archívov FIAF odsúhlasený štatút spoločného archívu ČSFÚ Praha a SFÚ Bratislava. Samostatnou inštitúciou sa stal v roku 1991, samostatným členom FIAF-u v roku 2001. Taký bol v skratke vývoj SFÚ, ktorý je okrem iného tiež vydavateľom mesačníka Film.sk. Aj pri príležitosti jeho 45. výročia sa tento mesiac počas bratislavskej časti Febiofestu koná obnovená premiéra celovečerného dokumentu Čas, ktorý žijeme, zachytávajúceho atmosféru obrodného procesu v Československu z konca roka 1967, ktorý je sugestívnou výpoveďou o vtedajšej spoločnosti. Ale inú zmienku o výročí SFÚ vo vnútri aprílového čísla nenájdete. Zámerne. K jeho jubileu pripravujeme samostatné špeciálne vydanie Film.sk, venované nielen histórii, ale aj súčasnosti SFÚ, ktoré plánujeme vydať spolu s už pravidelným letným dvojčíslom. Aby bolo čo čítať. Teraz aj potom.