Správy - máj 2006
Film.sk No.05/2006

Nominácie na filmové ceny Slnko v sieti

Slovenská filmová a televízna akadémia zverejnila nominácie na národné filmové ceny Slnko v sieti 2004 – 2005. Najviac nominácií z celovečerných hraných filmov získali snímky Slnečný štát Martina Šulíka (11), Šílení Jana Švankmajera (9) a Príbehy obyčajného šialenstva Petra Zelenku (7). V kategórii Najlepší celovečerný film sú nominované tituly Príbehy obyčajného šialenstva, Slnečný štát, Šílení, Najlepší dokumentárny film – Amazonia Vertical (Pavol Barabáš), Miluj blížneho svojho (Dušan Hudec), My zdes (Jaroslav Vojtek), Najlepší animovaný film – Lionardo Mio (Ivana Šebestová), Mať tak o koliesko viac (Ivan a Dávid Popovičovci), Nazdravíčko! (Ivana Zajacová, Jozef Mitaľ), Najlepšia filmová réžia – Martin Šulík (Slnečný štát), Jan Švankmajer (Šílení), Petr Zelenka (Príbehy obyčajného šialenstva), Najlepší filmový scenár – Marek Leščák, Martin Šulík (Slnečný štát), Jan Švankmajer (Šílení), Petr Zelenka (Príbehy obyčajného šialenstva), Najlepší kameramanský výkon – Juraj Galvánek (Šílení), Miro Gábor (Príbehy obyčajného šialenstva), Martin Štrba (Slnečný štát), Najlepší filmový strih – Jiří Brožek (Slnečný štát), David Charap (Príbehy obyčajného šialenstva), Barbora Paššová (O dve slabiky pozadu), Najlepší filmový zvuk – Michal Holubec (Príbehy obyčajného šialenstva), Peter Mojžiš (Slnečný štát), Ivo Špalj (Šílení), Najlepšia pôvodná filmová hudba – Vladimír Godár (Slnečný štát), Karel Holas (Príbehy obyčajného šialenstva), Jan P. Muchow (O dve slabiky pozadu), Najlepší výtvarný počin – Katarína Hollá (návrhy kostýmov / Slnečný štát), František Lipták (architekt / Slnečný štát), Jan a Eva Švankmajerovci (výtvarné návrhy / Šílení), Najlepší ženský herecký výkon – Anna Geislerová (Šílení), Anna Šišková (Slnečný štát), Zuzana Šulajová (O dve slabiky pozadu) a Najlepší mužský herecký výkon – Martin Huba (Šílení), Luboš Kostelný (Slnečný štát), Jan Tříska (Šílení). Poslednou kategóriou je Najlepší zahraničný film, v ktorej sú nominované snímky Good Bye, Lenin! (Wolfgang Becker), Káva a cigarety (Jim Jarmusch) a Kukuška (Alexander Rogožkin). Národné filmové ceny Slnko v sieti sa po prvýkrát prezentovali na prehliadke Slovenský film 2004 a historicky prvú cenu za výnimočný prínos slovenskej kinematografii získal režisér Juraj Herz. Udeľovanie cien Slnko v sieti 2004 – 2005 sa uskutoční v jesennom termíne a jeho zámerom je stať sa prestížnym domácim ocenením udeľovaným každý druhý rok.

(sim)

Cena pre dokument Vízie z Inferna

Dokumentárny film Vízie z Inferna scenáristu a režiséra Petra Dimitrova, ktorý bol vyrobený v koprodukcii spoločnosti Thomas Frankl Film a STV, získal 20. marca 2006 na 24. Medzinárodnom filmovom festivale v Montreali (Festival International du Film sur l’Art) Špeciálne čestné uznanie poroty. Stal sa jedným z 12-tich ocenených filmov z celkovo 280 nominovaných. Cenu prevzali režisér filmu Peter Dimitrov a producent Thomas Frankl. Dokumentárny film Vízie z Inferna voľne vychádza z rovnomenného cyklu obrazov Adolfa Aarona Frankla, pôvodom bratislavského výtvarníka a je portrétom umelca s nezaslúžene ťažkým osudom. Všetko sa odohráva na pôdoryse historických udalostí s bohatou dobovou obrazovou dokumentáciou. Film vznikol na počesť Adolfa Aarona Frankla a Renée Egele Franklovej.
podľa tls spracovala

podľa tls spracovala(sim)

Vyšla publikácia Spätný pohľad bez kamery

Slovenská teatrologická spoločnosť vydala v týchto dňoch súbor štúdií teoretika a historika umenia Júliusa Pašteku pod názvom Spätný pohľad bez kamery, ktorá je venovaná otázkam filmu. Ako v úvode hovorí editor publikácie Miloš Mistrík, autor „študoval staršie obdobie – nachádzal tu i definoval východiská filmovej teórie a pokúsil sa aj sám, vďaka svojmu hlbokému prieniku do problematiky, vytýčiť základné problémy filmového umenia, objasniť jeho podstatné zákonitosti. (...) Predložil svoju vlastnú koncepciu teórie filmového umenia.“ Publikácia je rozdelená do dvoch základných kapitol na Problémy, v ktorej sa zaoberá problematikou filmového umenia a estetiky (film a zákonitosti objektívnej reality, umelecké princípy filmovej montáže, estetické paralely filmov o umení, pohľady na filmovú a televíznu réžiu) a Osobnosti, kde rozoberá filmovú estetiku českej avantgardy (Karel Teige, Vítězslav Nezval, Jan Mukařovský, Roman Jakobson), Vladislava Vančuru ako filmového teoretika, tvorbu Sergeja Ejzenštejna, filmovú teóriu Viktora Šklovského, fenomenológa Romana Ingardena a Vsevoloda Pudovkina.

(sim)

DVD v roku 2005 prevalcovalo videokazety

Formát DVD video získal úplnú prevahu na trhu s filmovými nosičmi na Slovensku a v Českej republike. Pokiaľ v roku 2004 dosiahol predaj DVD a VHS nosičov v kusoch pomer 52:48, v roku 2005 už jednoznačne dominovalo 2 614 134 kusov DVD video oproti 966 770 kusom VHS video, čo znamená pomer 73:27. Nárast predaja DVD video v obchodnej sieti a do videopožičovní v ČR a na Slovensku dosiahol v roku 2005 oproti roku 2004 až 21 percentný nárast, čo predstavuje 448 349 kusov viac. Slovensko pritom v oblasti predaja diskov zaznamenalo v minulom roku mierny pokles a to aj napriek výraznému nárastu predaja stolných prehrávačov a DVD rekordérov. Nárast predaja podporilo aj výrazné zníženie cien nosičov DVD video, ktoré zároveň zostáva jednou z najdôležitejších foriem obrany distribútorov proti digitálnemu pirátstvu. Celkovo najpredávanejším titulom na DVD video sa v roku 2005 stal za oba štáty film Snowboarďáci (Bontonfilm), ktorého sa predalo v našom regióne 41 027 kusov do predajní a požičovní. Snowboarďáci sú historicky prvým českým titulom, ktorý dokázal v predaji DVD nosičov počas jedného roka obsadiť prvé miesto pred zahraničnou konkurenciou. Celkovo najpredávanejším titulom na VHS v roku 2005 je Rodinka Úžasných (Warner Bros.) s počtom 20 957 kusov videokaziet. Historickému rebríčku (1998 – 2005) najpredávanejších DVD video stále dominuje Pán prsteňov: Dve veže (Warner Bros.), ktorého predaj od začiatku presiahol 90 000 kusov. Na Slovensku sa v roku 2005 najviac darilo DVD Rodinka Úžasných (Warner Bros.). V roku 2005 prišlo do predaja 932 nových titulov na DVD video, od uvedenia formátu DVD video na trh v roku 1997 sa u nás objavilo už 3 885 nových titulov.

podľa tls spracovala(sim)