Film.sk No.05/2006

Tento mesiac už po tretíkrát bude mať slovenská kinematografia zastúpenie na medzinárodnom filmovom trhu pri MFF Cannes, čo je pre našu krajinu veľavýznamná udalosť. Vďaka tejto prezentácii v širokom audiovizuálnom priestore, aký canneský filmový trh ponúka, a popri mnohých zahraničných kinematografických veľmociach, sa aj pre takú malú kinematografiu, akou je slovenská, otvárajú nemalé možnosti pre jej „expanziu“ do sveta. V tejto súvislosti je dôležitá angažovanosť domácich reprezentantov kinematografie a audiovízie, ktorí využitím možností canneského filmového trhu môžu pomôcť (aj) sebe, ale predovšetkým slovenskému audiovizuálnemu prostrediu ako takému. Verím, že Slovensko je krajina, ktorá má záujem svoju kinematografickú kultúru rozvíjať a ktorá má aj potenciál, predovšetkým v ambicióznych a talentovaných tvorcoch, za ktorých hovoria najmä ich filmy, ale aj snaha ich „posúvať“ ďalej. V tejto chvíli je teda prvým úspechom už účasť na filmovom trhu, druhým prípadná perspektívna spolupráca akéhokoľvek druhu a tretím efekt, ktorý by priniesla. Ak by aj tento proces prebiehal pomaly, smeruje k tomu, že potom o slovenskej kinematografii a audiovízii budeme môcť hovoriť častejšie „v množnom čísle“.