Rebríek Návštevnosti – top ten
TOP 10 SLOVENSKO (1. 1. – 30. 9. 2003)
Film.sk No.1/2004

  počet divákov
1. Matrix Reloaded 175 590
2. Pán prsteňov: Dve veže 154 895
3. Harry Potter a tajomná komnata 153 240
4. Terminátor 3: Vzbura strojov 68 473
5. Dnes neumieraj 63 297
6. Bruce všemohúci 56 344
7. Baby to chcú tiež... ale poriadne 49 414
8. Kruh 44 053
9. Kniha džungle 41 943
10. Piráti Karibiku: Kliatba čiernej perly 41 293

Počas prvých deviatich me­siacov roku 2003 videlo dvad­sať divácky najúspešnejších filmov 1 186 798 divákov. V po­rovnaní s predchádzajúcim štvrť­rokom klesol počet divá­kov o ďalších 64 tisíc. Takmer navlas rovnaký je aj pokles v porovnaní s obdobím ja­nuár – september roku 2002 (1 240 665 divákov). Až osem titulov s premiérou v treťom štvrťroku sa dostalo do Top 20. Českému filmu Pupendo na to stačilo dokonca len 19 dní. Najsilnejším titulom v tomto ob­­dobí bol Terminátor 3: Vzbu­ra strojov, ktorý kraľoval v týž­denných rebríčkoch štyrikrát. Po dve víťazstvá si odniesli Charlieho anjeli 2: Na plný plyn, Bruce všemohúci a Piráti Karibiku: Kliatba Čiernej perly. Najdlhšie sa v Top 10 udržal životopisný film Frida (8. mies­to ešte trinásť týždňov od pre­miéry). Ani jeden z filmov neprekonal tohtoročný rekord filmu Matrix Reloaded, ktorý za jeden týždeň videlo 64 824 divákov. Najviac ich počas prvého týždňa prišlo na filmy Terminátor 3: Vzbura strojov – 26 665, Piráti Karibiku: Kliatba Čiernej perly – 26 598 a Bruce všemohúci – 26 165 divákov. Naopak, najmenej divákov stačilo na prvenstvo filmu Taxi 3 (len 6 227 divákov). Film Matrix Reloaded v treťom štvrť­roku predbehol i dovtedy najväčšie hity – Pán prsteňov: Dve veže a Harry Potter a ta­jomná komnata. Tretiu prieč­ku Harryho Pottera však skres­ľuje skutočnosť, že ako jediný film z Top 20 mal premiéru už v roku 2002. Jeho celková návštevnosť je zatiaľ 251 363, čo je však zhruba o 60 tisíc menej než vlani zarobil Harry Potter a kameň mudrcov.