Banícky chlebíček
Premiéra: 06. 07. 2013
Film.sk No.07/08/2013

(Banícky chlebíček, Slovensko, 2013) blu-ray/DVD, 60 min., MN 15, , dokumentárny film
Réžia:Roman Fábian
Distribútor: Filmtopia
V roku 1909 bol v banskej oblasti okolo Rožňavy vybudovaný jeden z najmodernejších banských závodov v Európe, kde v sedemnástich baniach pracovalo takmer 65 percent miestnych obyvateľov. Po páde komunizmu bola ťažba železnej rudy ukončená, v prevádzke zostal len jeden banský komplex. Celovečerný dokument hovorí o zašlej sláve jednej dediny a o šanci mladého človeka uchytiť sa v tomto prostredí.