Cena pre slovenský film
Film.sk No.11/2004

V termíne od 23. do 26. novembra sa v bratislavskom kine Tatra uskutoční už piaty ročník prehliadky slovenskej audiovizuálnej tvorby Slovenský film 2004, ktorej hlavným zámerom po minulé roky bolo predstaviť komplexne domácu tvorbu za príslušný rok. Aktuálny ročník prehliadky bude výnimočný tým, že bude predchádzať udeleniu filmových cien. Na prehliadke sa totiž premiérovo predstaví Národná filmová cena, ktorú Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) plánuje v budúcnosti udeľovať v pravidelných dvojročných intervaloch.

Samotná idea ceny vznikla už dávnejšie, jej praktická realizácia začala však až v tomto roku vďaka finančnej podpore MK SR. Akadémia oslovila širší okruh významných osobností slovenského kultúrneho života, ktorí v dvanásťčlennej komisii z niekoľkých návrhov vybrali pre cenu názov Slnko v sieti. Podľa slov prezidentky SFTA Zuzany Gindl-Tatárovej „označenie Slnko v sieti je v prvom pláne odkazom na kľúčové dielo československej novej vlny, ktoré v roku 1962 nakrútil režisér Štefan Uher a ktoré svojou estetikou, poetikou, formálnou modernosťou a progresívnosťou predstavuje do dnešných dní jedno z najvýznamnejších diel celej slovenskej kinematografie. V druhom pláne sú s ním spojené práve pojmy ako novátorstvo a schopnosť moderného pohľadu na tradičné hodnoty (našej kultúry), istá neuchopiteľnosť vecí a vzťahov, krátkosť okamihu, ktorý sa zhmotňuje v záblesku svetla a dodáva veciam iný odtieň a význam." Na výtvarnom stvárnení ceny v súčasnosti pracujú výtvarníci nastupujúcej mladej generácie umelcov ako Patrik Illo, Michal Moravčík, Martin Piaček, Oliver Leššo, Martin Sedlák a Marko Huba.

Ceny sa podľa predbežnej verzie štatútu budú udeľovať v desiatich samostatných kategóriách: film, réžia, scenár, kamera, strih, zvuk, hudba, výtvarný počin, herecký výkon v ženskej hlavnej úlohe, mužskej hlavnej úlohe, ženskej vedľajšej úlohe a mužskej vedľajšej úlohe a za celoživotný prínos slovenskej kinematografii. Napriek svojej dvojročnej periodicite sa ocenenie Slnko v sieti pokúsi byť analógiou iných národných cien európskej a svetovej kinematografie, akými sú napríklad Český lev, španielski Goyovia, Donatellovi Davidovia či americké Oscary.

A aký program ponúkne tento rok samotná prehliadka? V čase uzávierky Film.sk sa do programu pripravovali celovečerné filmy O dve slabiky pozadu Kataríny Šulajovej, Konečná stanica Jiřího Chlumského a Nepochovaný mŕtvy Márty Mészáros. Prehliadka uvedie aj tohtoročnú krátkometrážnu tvorbu a v retrospektíve Juraja Herza za jeho osobnej účasti filmy Spalovač mrtvol (1968) v zrekonštruovanej verzii, Sladké hry minulého leta (1969), Pasáž (1996) a poviedku Sběrné surovosti (1965).