Film.sk

Mesačník o filmovom dianí na Slovensku

- kúpite na miestach:

Filmové kluby / kiná / artkiná:

 • Kino Lumière Bratislava
  – kino SFÚ (Špitálska 4)
 • FK – Kino Junior Levice
 • FK – Kino Strojár Martin
 • FK – Kino Fontána Piešťany
 • FK – Naoko Trnava

Kníhkupectvá / BRATISLAVA:

 • Klapka.sk – predajňa SFÚ (Grösslingová 43)
 • Artforum (Kozia 20)
 • Modul – Svet knihy (Obchodná 4)
 • Prospero – predajňa DÚ (Jakubovo nám. 12)
 • vrátnica VŠMU (Svoradova 2)

 

- môžete si objednať na: lkperm@lkpermanent.sk 

Do objednávky napíšte:
Meno/Firma:
Ulica/Číslo:
Mesto/PSČ:

Objednávam si:

a) polročné predplatné (6 mesiacov – vychádza 6 čísiel) = 6 €
b) celoročné predplatné (12 mesiacov – vychádza 11 čísiel / v lete vychádza dvojčíslo) = 11€Platbu za predplatné uskutočním týmto spôsobom:
a) Poštovou poukážkou typu „C“ na adresu: L.K.Permanent, spol. s r.o., poštový priečinok 4, 834 14 Bratislava 34
b) Predplatením vystavenej faktúry IČO/DIČ

Kontakt:
tel.: 02/44 45 37 11, fax: 02/44 37 33 11
e-mail:lkperm@lkpermanent.sk
www.isnet.sk/lkpermanent

Časopis sa dá objednať aj na www.klapka.sk