Aktuálne informácie z filmového diania na Slovensku aj v zahraničí nájdete na stránke Audiovizuálneho informačného centra www.aic.sk.